Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Skeiv Ungdom var tidligere denne uka i møte med likestillingsminister Solveig Horne for å gi innspill til den nye diskrimineringsloven.

– Skeiv Ungdom møtte Horne først og fremst for å bli litt kjent og for å informere om arbeidet vårt, sier leder Line Halvorsrud som møtte statsråden sammen med nestlederne Helén Persson og Reidar Jessen.

Møtet ga også Skeiv Ungdom mulighet til å komme med innspill til statsråden og departementet.
– Vi har gitt Horne innspill til arbeidet med ny diskrimineringslov. Det jobbes nå med en ny helhetlig diskrimineringslov og Skeiv Ungdom mener det er viktig å få med forebygging i denne loven, sett fra ungdommers perspektiv, sier Halvorsrud til Blikk Nett.

Halvorsrud mener det er en høy terskel å komme over for ungdom å skulle melde fra om diskriminering til instanser som Likestillings- og diskrimineringsombudet.
– Derfor mener vi at det er viktig at den delen av loven som handler om skoler og utdanningsinstitusjoner og deres forebyggingsplikt opprettholdes i den nye lovteksten. I tillegg er det viktig at rapporteringsplikten er på plass. Det er der det forebyggende arbeidet ligger.

Skeiv Ungdom ønsker en sterk og klar lov som forplikter skoler og utdanningsinstitusjoner til å jobbe forebyggende.
– Da mener vi aktiv og forpliktende forebygging, som er noe helt annet enn beskyttelse etter at det har inntruffet diskriminering. Vi kan ikke sitte og vente på at noen skal diskrimineres for at noen skal reagere. Til nå har det vært uvisst om den nye lovteksten tar hensyn til dette.

Halvorsrud forteller at Solveig Horne var lydhør for Skeiv Ungdoms innspill.
– Vi opplevde at hun forstod argumentene våre og hun ga klart uttrykk for at det er viktig å jobbe forebyggende, sier Halvorsrud til Blikk Nett.

10 år med Skeiv Ungdom
Solveig Horne fikk også innføring i arbeidsområdene og aktivitetene til Skeiv Ungdom.
– Vi overrakte en flott bildebok med bilder fra ungdomsfestivalen Jafnaðr som vi arrangerer hvert år. I år arrangeres Jafnaðr i slutten av juli og vil finne sted Knattholmen i Vestfold. Vi har spurt Solveig Horne om hun vil åpne årets festival, men det kunne vi ikke få svar på foreløpig.

Skeiv Ungdom jobber nå for fullt med å planlegge EuroPride som finner sted i Oslo i slutten av juni.
– Vi har blant annet søkt midler til en stor ungdomskonferanse under EuroPride. Konferansen markerer at Skeiv Ungdom i år feirer 10-års jubileum som organisasjon, og i den forbindelse vil vi oppsummere det vi har gjort i løpet av levetiden vår. På samme tid vil vi ta et kritisk blikk på oss selv for å se hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på som organisasjon. Vi håper at en slik konferanse vil danne grunnlaget for den veien Skeiv Ungdom skal gå videre, avslutter Line Halvorsrud, leder av Skeiv Ungdom.