Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Stortingspresident Olemic Thommessen er på offisielt besøk i Cape Town, Sør-Afrika, og har i samtaler med politikere uttrykt bekymring for utviklingen i Uganda.

Bakgrunnen for besøket i Cape Town er å markere at Sør-Afrika feirer 20 år som demokrati, mens Norge feirer at Grunnloven er 200 år. I tillegg har Thommessen hatt en rekke møter i parlamentet og med politikere med det formål å styrke samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika ytterligere.

På sjekklisten til Olemic Thommessen står også lhbt-rettigheter. Et tema han tar opp i møter med politikere internasjonalt der det passer seg. Lhbt-rettigheter sto for eksempel på agendaen da lederen av Det russiske føderasjonsrådet, Valentina Matvienko, besøkte Norge i desember i fjor. Så også under besøket i Cape Town.

– I møtene jeg har hatt her har den nye antihomo-loven i Uganda naturligvis kommet opp, sier Olemic Thommessen til Blikk Nett.

– Jeg har benyttet anledningen til å pushe det spørsmålet overfor de etter hvert ganske mange sentrale politikerne jeg har møtt her i Cape Town, sier Thommessen og forteller at han i går hadde en grundig diskusjon med Max Sisulu, speaker i parlamentet, om Uganda og lhbt.

– Sisulu ga uttrykk for at Sør-Afrika ønsker å være et godt eksempel i regionen, og han var opptatt av å vise til Sør-Afrikas egen merittliste på lhbt. Men når Norge presser dem og spør på hvilken måte de vil ta opp lhbt-rettigheter med Uganda, så er de litt mer tilbakeholdne, sier Thommessen.

Juridisk sett har Sør-Afrika sikret veldig mange rettigheter for sin lhbt-befolkningen, men landet sliter med mye homo- og transfobi og hatkriminalitet mot lhbt-gruppen. Likevel er kontrasten til lovgivningen i Uganda enorm. Når Ugandas president nå har signert den omstridte antihomoloven innebærer det livstidsstraff for homoseksuelle handlinger, og hatet mot lhbt-personer har ført til vold og drap.

– Jeg mener det er veldig viktig at Sør-Afrikas myndigheter tar dette opp med Uganda, slik at landets myndigheter skjønner at dette opptar det internasjonale samfunnet. Sør-Afrikas stemme i dette er veldig viktig, og jeg tror Uganda er mer lydhøre overfor Sør-Afrika enn overfor land som Norge, sier stortingspresident Thommessen.

Unik posisjon
Uganda er ikke det eneste afrikanske landet med strenge lover mot homoseksualitet. I Mauretania, deler av Nigeria, deler av Somalia og i Sudan risikerer homofile dødsstraff. I Algerie, Botswana, Burundi, Egypt, Guinea, Kamerun, Komorene, Marokko, Oman, Senegal, Swaziland, Syria, Togo, Tunisia og Zimbabwe risikerer homofile fengselsstraff på opptil 10 år. I Etiopia, Ghana, Kenya, Libya, Malawi, Seychellene, Sierra Leone og Tanzania er strafferammen på over 10 år.

– Sør-Afrika er derfor unik i denne sammenhengen, og landet har tidligere, i samarbeid med Norge, tatt på seg ansvar for å fremme lhbt-rettigheter, blant annet i FNs menneskerettighetsråd. Norge og Sør-Afrika samarbeidet også om den internasjonale konferansen «Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity» som ble avholdt i Oslo i april 2013, så det er noe jeg minner dem på i møtene jeg har her nå, sier Thommessen til Blikk Nett.

Sør-Afrikas lederrolle på det afrikanske kontinentet er av avgjørende betydning i dette arbeidet og landets historie gir dem en særlig tyngde i arbeidet for menneskerettigheter og seksuelle minoriteter. Etter apartheidtiden innførte Sør-Afrika forbud mot alle typer diskriminering, også mot homofile og lesbiske.

– Likevel er det viktig å holde temaet i live også i møte med myndighetene i Sør-Afrika, og der kan Norge spille en viktig rolle.

I kjølvannet av president Yoweri Musevenis signatur på antihomoloven har Norge og Danmark reagert ved å stanse utbetalingen av millioner av bistandskroner til ugandiske myndigheter, mens USA har varslet at de vil revurdere sitt forhold til landet.
– Det er ikke noe Sør-Afrika applauderer, men de forstår reaksjonen og jeg har ikke blitt møtt med kritikk på grunn av Norges avgjørelse, sier stortingspresidenten.