Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Skilsmissetallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble offentliggjort 20. februar og homoskilsmissetallene er dyster lesning.
– Men vi forsøker å få det til, på tross av samfunnets holdninger, sier Haakon Aars.

I 2013 blei 76 ektepar av samme kjønn separert, og 56 ektepar av samme kjønn ble skilt. 32 partnerpar ble separert, og 38 partnerpar ble skilt. Ifølge Statistisk sentralbyrå ser det ut som at skilsmisser har økt med 145 prosent siden i fjor.

At statistikken ser nifs ut er Haakon Aars enig i.
– Jeg har selv stilt meg spørsmålet hvorfor det blir flere skilsmisser blant homser og lesber, sier Haakon Aars, lege, samfunnsmedisiner, psykiater og sexolog.

– Jeg tror ikke det er noe i veien med homser og lesber, eller viljen. Men det handler om at vi forsøker å få det til, på tross av samfunnets holdninger. Vi presser oss på mange måter inn i en heterofil livsstil, for på den måten å bli som alle andre. Likevel synes mange heterofile at homoekteskap er noe rart. Har man ikke mye støtte rundt seg er det også vanskelig å få tosomhet å fungere, sier Aars til Blikk Nett.

Aars tror mange skeive fortsetter å være gift eller i partnerskap fordi det er en rett man har sloss for, og å skille seg vil være en seier for motstanderne av partnerskap og felles ekteskapslov.
– Mange av oss hadde ventet lenge på å få en partnerskapslov på plass. Siden fikk vi gjennomslag for felles ekteskapslov. Det var naturligvis bra og det ble en stor fest med glitter og stas, hvor problemene ble lagt til side. Men så dukker de opp igjen når hverdagen kommer. Det kan se ut til at vi har kommet til den perioden nå når vi ser skilsmissetallene, sier Aars og legger til at det er en kombinasjon av flere ting.

– Som for eksempel at man finner ut at man ikke passer sammen. Men det er et annet viktig aspekt også. Det er fortsatt en tynn hinne av aksept i den generelle befolkningen for homoekteskap.

– Er minoritetsstress noe som fører til brudd?
– Det tror jeg så absolutt. Men noen par klarer å finne sin egen form på ekteskapet, sier Aars og nevner den danske tv-serien Bøssestudier som for tiden vises på NRK3. Første episode tar for seg sex og i programmet møter man homsepar som er gift men som på samme tid velger å leve i åpne forhold.

Stabilt men vanskelig
I jobben som terapeut møter Haakon Aars mange heterofile par som holder sammen på grunn av barn og andre forpliktelser.
– I tillegg handler det om å holde fasaden utad. For mange heteropar henger forholdet i en tynn tråd. Sexen er ikke tilstede lenger og de er sammen fordi de har barn og hus og slike forpliktelser. Det snakkes det lite om i offentligheten, sier Aars og legger til at mange homopar ikke har de samme forpliktelsene overfor hverandre.

– De fleste homser og lesber har ikke barn, så det er lettere å gå fra hverandre. Når samfunnet rundt dem også forventer at de skal gå fra hverandre, så er det en medvirkende faktor.

Tallet på skilsmisser generelt har gått ned hvert år siden 2005, med unntak av 2009. Nedgangen har vært på 12 prosent i løpet av disse årene. For separasjoner har det også vært en nedgang hvert år siden 2005, med unntak av årene 2008 og 2009.

Tallet på inngåtte ekteskap gikk ned fra 2012, med 900, men det er fortsatt mange som gifter seg. I perioden 2006 til 2010 var det i snitt 23 700 giftemål.

I 2013 var det 252 ekteskap mellom par av samme kjønn, 90 mannlige par og 162 kvinnelige par. Tallet på inngåtte ekteskap mellom par av samme kjønn har holdt seg stabilt de siste fire årene. Likevel er det en økning i skilsmisser og separasjon hos homopar.
– Det er viktig å huske på at ekteskapet er nytt for homopar. Vi må gi oss selv tid til å finne ut av hvordan ekteskapet skal fungere for oss. Da må vi også tenke tanken at noen velger å leve monogamt, mens andre vil velge å leve i åpne forhold. Jevnt over tror jeg ikke kjærligheten har dårligere kår i homse- eller lesbeforhold, men vi må finne vår egen form, sier Haakon Aars.