Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Vilde Kristiane Stordahl og Vemund Kulleseid Nilsen fra Skeiv Ungdom er på utveksling med Gay and Lesbian Coalition of Kenya og befinner seg for tiden i Nairobi.

Vilde Kristiane Stordahl og Vemund Kulleseid Nilsen skriver i et reisebrev:
I forbindelse med at Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) ønsker å starte et nettverk av østafrikanske lhbt-organisasjoner, har vi, sammen med to stykker fra GALCK, vært på tur rundt i Kenya, Rwanda og Burundi for å møte aktuelle organisasjoner. Så mye vi enn skulle ønske å treffe lhbt-organisasjoner i Uganda, lot det seg ikke gjøre på grunn av den nye loven og oppmerksomheten som har blitt rettet mot skeive den siste tiden. Derfor kan vi ikke gi noen rapport «fra innsiden» om hvordan situasjonen er for skeive i Uganda nå. Fra Nairobi merker vi likevel at noe har skjedd, for loven har fått konsekvenser også utenfor Ugandas grenser.

Vil skjerpe lovgivingen
I Kenya i dag er strafferammen for sex mellom menn inntil 14 års fengsel, men ingen har til nå blitt dømt etter denne. I kjølvannet av at Ugandas president signerte «antihomoloven», har et medlem i det kenyanske parlamentet, Irungi Kang’ata, startet diskusjoner i parlamentet om hvorfor det kenyanske lovverket ikke blir brukt mer aktivt. For eksempel hvorfor det er mulig å drive lhbt-organisasjoner og å stå fram som homofil i media uten at det får strafferettslige konsekvenser. Samtidig har han i media luftet ideer om å skjerpe lovgivingen i Kenya.

Selv om ikke Kang’atas ønsker og meninger ikke nødvendigvis er representative for den kenyanske befolkningen, er det absolutt mange som er enige med ham. Mange mennesker har blitt mobilisert i «kampen mot homofili», blant annet gjennom kampanjen Zuia Sodom Kabisa (swahili: Forhindre Sodom fullstendig) som har som mål å få en million underskrifter, som skal overleveres til parlamentet, innen april for å «sikre at grunnloven ikke blir gjenstand for en liberal tolkning til fordel for det homofile miljøet i Kenya».

Antihomoaksjoner
Ifølge Denis Nzioka, en kjent kenyansk lhbt-aktivist, har de som står bak kampanjen Zuia Sodom Kabisa også arrangert møter de siste ukene, hvor de har planlagt antihomoaksjoner og storming av kontorene til lokale lhbt-organisasjoner. Det er usikkert hvor mye hold det er i disse påstandene og det er uenighet om hvor god gjennomføringsevnen til disse gruppene er, men flere lhbt-organisasjoner i Nairobi, deriblant GALCK, tok ryktene seriøst og valgte å holde stengt flere dager. Fortsatt er mange redde for å gå steder som forbindes med det skeive miljøet, for eksempel organisasjonskontorer og utesteder.

Når man hører om Kang’ata og hans meningsfeller kan situasjonen for skeive i Kenya høres håpløs ut. Det er den ikke. Kenya har en sterk lhbt-bevegelse som allerede har startet å arbeide opp mot politikerne etter Kang’atas uttalelser. De seriøse medieaktørene er stort sett nøytrale når de dekker lhbt-saker og det har vært flere konstruktive debatter på tv. Og kanskje viktigst av alt – folk fortsetter å treffes! De få utestedene i Nairobi der skeive kan være seg selv er fortsatt fulle av glade mennesker i helgene og organisasjonskontorene begynner sakte å fylles opp av ivrige medlemmer igjen.

I april får vi vite om Zuia Sodom Kabisa har nådd målet om én million underskrifter. Med all medieoppmerksomheten og engasjementet rundt homofili, fra både sivilsamfunn og politikere i Kenya den siste tiden, er det grunn til å tro at parlamentet i alle fall vil diskutere hvorvidt dagens lovgivning og håndhevelse bør bestå, skjerpes eller oppheves. Hvilken retning en eventuell utvikling vil ta gjenstår å se, i mellomtiden kan vi bare håpe – og kjempe for – at Kenya ikke skal bli det nye Uganda.

Vilde Kristiane Stordahl og Vemund Kulleseid Nilsen, Skeiv Ungdom.