Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

KrF har fått sitt eget homonettverk og følger dermed i fotsporene til Arbeiderpartiet, SV og Høyre.

– Det skal ikke stikkes under en stol at det i både KrF og KrfU historisk sett har vært tøft for lhbt-personer, sier Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, talsperson for homonettverket i KrF.

Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, som for tiden er utvekslingsstudent og studerer teologi ved Aristotle University i Thessaloniki, Hellas, forteller at det i lengre tid har vært snakk om å opprette et møtested for skeive i partiet og ungdomspartiet hvor man kan utveksle erfaringer.
– Og ikke minst hvis man har opplevd noe tøft, så kan man drøfte det med andre i nettverket slik at vi kan være med å hjelpe der det trengs. Det ligger ikke noe mer dramatikk enn det i opprettelsen av nettverket.

Men dramatikk har det vært i alle år med hensyn til KrF og homofili. I 2011 ble Iaursulëiel Pedersen-Eriksen skviset fra å delta på KrFs landsmøte. Den gang var hun ungdomsleder i Buskerud KrF og leder for KrfU. Hun hadde stått åpent fram som homofil to år tidligere og det ble spekulert i om det var grunnen til at hun ble vraket.

Håpet nå er at homonettverket skal være en ressurs for partiet, slik at det ikke oppstår liknende situasjoner i fremtiden.
– Vi ønsker å være en ressurs for partiet, for eksempel i debatter hvor homofili er et tema. Vi kan bistå med tanke på ordbruk og slike ting, sier hun og forteller at nettverket ikke skal legge seg opp i partiets standpunkter i homofili-spørsmål.

– Vi skal ikke sloss mot partiets politikk, som for eksempel standpunktet mot en kjønnsnøytral ekteskapslov. Men vi mener det er viktig å tenke over hva slags ordbruk man fører i slike debatter. Der kan vi være en ressurs.

Inkluderende nettverk
Homonettverket vil samle skeive KrF-ere med ulike standpunkt. 
– Nettverket har ikke som oppgave å drive lobbyvirksomhet for homospørsmål. Grunnen til det er rett og slett det at det finnes homofile og lesbiske i KrF som er grunnleggende uenige med hverandre i disse spørsmålene. Derfor ville det vært feil å opprette et nettverk med bestemte politiske meninger. Da ville det vært ekskluderende.

Etter oppstarten har nettverket hatt god kontakt med partiledelsen og partileder Knut Arild Hareide.
– Jeg setter veldig pris på at Knut Arild Hareide synes opprettelsen av et homonettverk er bra, avslutter Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen.

Partileder i KrF, Knut Arild Hareide bekrefter dette overfor Blikk Nett.
– Jeg har hatt god kontakt med homofile og lesbiske i partiet og partiets ungdomsorganisasjon over lengre tid, sier Hareide til Blikk Nett.

– Det at det nå er dannet en gruppe som vil gi innspill til KrF, og som ønsker å være en ressurs for partiet, setter jeg pris på. Det er viktig å lytte til deres erfaringer, sier KrF-lederen.