Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Selv om det er 20 år siden jeg meldte meg ut av FrP, er jeg stolt over den liberale høyresidens innsats for homofiles rettigheter. Den bidro på et avgjørende tidspunkt, skriver tidligere FrP-er Per Aage Pleym Christensen.

Kim Friele forsøkte i en kronikk i Aftenposten 14.07 å svartmale høyresidens innsats for homofiles rettigheter, og måtte gå tilbake til Bortenregjeringens dager for å finne bevis. Men hvor mange var på rett side av historien i denne saken på 1960-tallet?

Jeg er stolt over å ha vært en del av flertallet som stemte ja til partnerskapsloven på landsmøtet i Fremskrittspartiets Ungdom i 1990. Jeg er stolt over at min stortingsrepresentant Jan Erik Fåne (FrP) var en av forslagsstillerne bak Partnerskapsloven. Jeg er stolt av at FrPs programkomité som jeg var medlem av foran 1993-landsmøtet fikk flertall for at alle samlivsforhold inngått i frivillighet mellom myndige personer er verdifulle, en de facto anerkjennelse av homofilt samliv som positivt for samfunnet. Jeg er stolt over at 7 representanter (1/3 av stortingsgruppen) bidro til flertall for Partnerskapsloven. Uten at en tredjedel av FrPs og Høyres representanter stemte for, ville ikke loven vært i nærheten av flertall. Hvorfor er Friele så ivrig efter å svartmale høyresidens innsats i homokampen at hun lar være å nevne dette?

Ikke alle kan være den første, men Friele var. Hun burde være fornøyd med at så mange kommer efter. Den liberale høyresidens innsats for homofiles rettigheter gav uttelling. I dag er kampen for like rettigheter på mange måter vunnet. Men kampen mot fordommene fortsetter. Hver dag. I den kampen bør liberale krefter stå sammen, istedenfor å krangle om hvem som kom først og sist.

Per Aage Pleym Christensen, Nittedal.