Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Den svenske regjeringen har bestemt seg for å inkludere transpersoner i straffeloven mot hets av folkegrupper. Straffeskjerpingen av hatkriminalitet skal også gås igjennom.

Seksuell legning inngår allerede i den svenske straffeloven mot hets av folkegrupper, men transpersoner har ingen beskyttelse i denne loven. Det vil den svenske regjeringen gjøre noe med. I går bestemte ifølge Svenska Dagbladet de fire regjeringspartiene seg for å gi transpersoner et bedre vern og komme med et nytt forslag. Den svenske integrasjonsministeren Erik Ullenhag (FP) sier til avisen at det er beklagelig at transpersoner er utelatt i lovgivningen.

Også den svenske antidiskrimineringsloven skal gås etter i sømmene. Regeringen vil dessuten gå igjennom hvordan transpersoner omtales i den såkalte hatkriminalitetsparagrafen, den straffeskjerpingsregelen som sier at hatkriminalitetsmotiv skal bedømmes hardere. Regelen kan allerede i dag brukes ved lovbrudd mot transpersoner, men det er blitt reist kritikk mot formuleringene.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) har lenge jobbet for å få transpersoner inkludert i loven, og er glad for at regjeringen nå har besluttet å gå igjennom lovverket.
– Vi ser frem til utredningsforslaget og håper at det kan gå fort, sier nestleder Christian Antoni Møllerop i RFSL til Svenska Dagbladet.

Enkelte endringer gjelder grunnloven og det kan ta opp til 2018 før de er på plass, mens andre vil kunne gjelde tidligere.

Bedre i Sverige
Luca Dalen Espseth, rådgiver for kjønnsmangfold i LLH, synes det er positivt at den svenske regjeringen nå skal gå igjennom lovverket innenfor hets og hatkriminalitet.
– Jeg håper lovendringene vil gå igjennom, og gjerne fortere enn 2018, sier Espseth til Blikk Nett.

I Norge har transpersoner allerede vern i antidiskrimineringsloven, men er ikke dekket av hatkriminalitetslovgivningen. LLHs transpolitiske utvalg jobber bla. med å få igjennom endringer i loven mot hatkriminalitet.
– Alle lovbrudd som er transfobiske vil da være dekket av en av de to lovene, sier Espseth.

Svenskene har fjernet kravet om kastrering av transpersoner for å få endret juridisk kjønn. I Norge jobber en ekspertgruppe i Helsedirektoratet med å bedre rettighetene for transpersoner.
– Hvis svenskene også får de nye lovendringene på plass, vil rettighetene for transpersoner være bedre i Sverige enn i Norge, sier Espseth.

– Jeg håper at vi følger etter, og vi kan gjerne bli bedre enn dem også.