Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

LLH Oslo og Akershus var initiativtaker og pådriver i arbeidet som førte til at Oslo kommune i 2006 vedtok handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile. Nå skal bystyret ta stilling til ny handlingsplan.

Handlingsplanen, den første i sitt slag i Norge, ble vedtatt av Oslo bystyre i juni 2006 og fikk navnet Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for mangfold og likeverd.»

Hele 40 tiltak ble skrevet inn i den treårige handlingsplanen, fordelt på ulike sektorer. Tiltakene i planen rettet seg mot å støtte lesbisk og homofil ungdoms identitetsutvikling, samt synliggjøre homofile og lesbiske innvandrere, øke aksepten innen idrett og redusere mobbing og trakassering i skolen. Med planen fulgte midler til gjennomføring og ansvar for tiltakene ble plassert på de ulike aktørene per tiltakspunkt.

LLH Oslo og Akershus har siden endt handlingsplanperiode tatt til orde for revidering og utarbeidelse av ny handlingsplan om kjønn og seksualitet for Oslo kommune. Våren 2013 startet Oslo kommune, etter påtrykk fra LLH Oslo og Akershus og Skeiv Verden, arbeidet med ny handlingsplan.

– Etter evaluering av handlingsplanen kom LLH Oslo og Akershus fram til at ny plan trengte klarere mål og visjon. Det var mange tiltak men lite om hvordan tiltakene skulle gjennomføres og evalueres, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus.

LLH Oslo og Akershus har nå levert sine innspill, med bidrag fra blant andre Skeiv ungdom og Skeiv Verden, til den nye handlingsplanen, som har arbeidstittel «Oslo – en by hvor alle skal kunne leve sine liv fritt, uavhengig av kjønn eller seksualitet – handlingsplan med fokus på lhbt.»

– Vi har levert forslag til mer spissete tiltak, som for eksempel skoleprosjektet som vi ønsker å drive sammen med Restart, Rosa kompetanse og Skeiv Verden, sier Heen Sikkeland.

I tillegg ønsker LLH Oslo og Akershus kunnskapsskolering av kommunens ansatte.
– Vi ønsker at kompetanseheving skal vektlegges og et økt fokus på individuelle behov og likeverdige tilbud.

Den forrige handlingsplanen inkluderte kun homofile, lesbiske og bifile. I den nye handlingsplanen skal kjønnsmangfoldet inkluderes. Men hva med hiv?
– Oslo kommune har en egen tiltaksplan for hiv som LLH OA tok initiativ til i 2009. Men vi har lagt inn noe om gruppa menn som har sex med menn i forhold til helsetiltak i våre innspill.

Heen Sikkeland legger til at Blikk er inkludert i LLH Oslo og Akershus sitt innspill.
– Vi mener det er viktig at Blikk er tilgjengelig på alle skolers biblioteker og byens øvrige bibliotek.

Ifølge planen skulle utkastet til ny handlingsplan ligge klart innen høsten. Det rakk ikke Oslo kommune. Men nå som innspillene til LLH Oslo og Akershus er levert er det bare et tidsspørsmål før byrådet legger frem sitt forslag for bystyret.
– Det vil skje denne uka, hvis alt går etter planen, sier Heen Sikkeland og legger til at budsjettrammene må justeres hvis alle tiltakene i den nye handlingsplanen skal kunne gjennomføres.

– Budsjettforslaget fra byrådet står ikke i samsvar med målene og visjonene i handlingsplanen. Hvis vi skal ha en handlingsplan så må budsjettposten svare til det vi ønsker å oppnå.