Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kulturhuset i Oslo var fylt til randen tirsdag 4. november når LLH inviterte til debatt om rasisme i eget miljø.

På forhånd hadde LLH på eventsiden på Facebook følgende melding: «Debatten skal ikke handle om Queentastic. Det skal være en debatt om rasisme i det skeive miljøet og hvordan vi kan bekjempe det.»

Dermed fikk man heller ikke diskutert LLHs kronikk «Skeiv skivebom» i Dagbladet 30. september i år som i sannhet var en forsvarstale for draggruppen. Likevel ble Queentastic nevnt opp til flere ganger under debatten, noe som fikk paneldeltaker Henrik Asheim fra Høyre til å sitere tv-serien Fawlty Towers: «Don’t mention the war!»

Isah Rakeem i Skeiv Verden har stått i debatten i lang tid og har smertelig fått merke hvor tøft klima det blir når rasisme står på dagsorden, også i lhbt-miljøet.
«Denne debatten skulle vi hatt for lenge siden, men det først i dag vi er klare for å ta den. Men det er alt for seint, og det er absurd å tro at minoriteter ikke diskriminerer», sa hen og oppfordret publikum til «å åpne ørene når dere er på for eksempel London Pub.»

Rakeem fikk støtte av Ervin Kohn fra Antirasistisk senter.
«Selvsagt finnes det rasisme i det skeive miljøet, slik det finnes ellers i samfunnet», sa Kohn og satte skapet der det bør stå.

Kohn som også er forstander i Det Mosaiske Trossamfund klargjorde problematikken for tilhørerne.
«Vi skal ikke bekjempe rasisme fordi det er synd på noen, men fordi rasisme skader samfunnet. Kampen mot likegyldighet er den viktigste kampen».

Dialog er veien
Mimir Kristjánsson, forfatter og journalist, forklarte selv at han var i panelet som en representant for hvite, streite, middelklassemenn. Han var tydelig på at man ikke kan kreve høyere standard i lhbt-miljøet enn elles i samfunnet.
«Men så er det slik at mange av oss er uenig om hva rasisme er – på lik linje med hva som er homofobt. Homofile er uenige med hverandre i dette spørsmålet og det gjør debatten levende», sa Kristjánsson.

Thomas Prestø, kunstnerisk leder i Tabanka Dancecrew og tidligere tilknyttet African Youth, er bokstavelig talt merket av rasisme. Ryggen hans er prydet av sigarettstumper som følge av rasisme. Likevel er nøkkelordet hans «dialog».
«Veien til enighet er dialog, og i denne debatten er det en mangelvare», sa Prestø og nevnte Queentastic som eksempel.

«Jeg har vært i dialog med Queentastic tidligere om show de skulle sette opp. Diva Dean [Dean Erik Andersen som tidligere var medlem i Queentastic] var faktisk den personen som tok vare på meg da jeg kom ut i homomiljøet. Han var en buffer for meg på blant annet London Pub, så jeg vet at han ikke er rasist. Men det betyr ikke at man ikke kan gjøre ting som oppfattes som rasistisk».

Tvilsomme premisser
Rakeem dro debatten tilbake til de konkrete handlingene og snakket om hvordan det føltes å snakke offentlig om rasisme.
«Har dere [til panelet] ærlig talt noen gang sett en god debatt om dette temaet? Det er det jeg ønsker meg. Det finnes alltid mange gode unnskyldninger for rasisme. Enten har man misforstått, tolket feil eller så er det noen som skal forklare deg at du tar feil. «Vi» har aldri rett. Til slutt så ender vi i en frustrerende posisjon, men nå er det nok. Vi vil at man skal anerkjenne det som skjer mot oss. Vi krever at det blir synliggjort og at det blir gjort noe med det. Det må være resultatet av denne debatten», sa Rakeem til applaus fra salen.

Var ikke kveldens debatt nettopp det hen etterspurte? Både ja og nei mente Rakeem.
«Premissene for debatten er litt tvilsomme. Bare det å stille spørsmålet «Finnes det rasisme?» er merkelig. Selvsagt finnes det rasisme i lhbt-miljøet og vi kan ikke bruke 20 minutter av en debatt på det spørsmålet. Samtidig kan vi se på panelet. De eneste som er rasifiserte her er vi to», sa Rakeem henvendt til Thomas Prestø. Rakeem stilte de samme spørsmålene i en kronikken «En rasismedebatt på hvite premisser?» på Blikk Nett samme dag.

Ordet gikk videre til Brita Møystad Engseth, nestleder i LLH og en av forfatterne av kronikken «Skeiv skivebom» i Dagbladet i september.
«LLH er tuftet på kamp om likestilling og likeverd for alle. Min generasjon har glemt å trene opp en ny generasjon i ta hensyn til andre minoriteter. Vi ble for navlebeskuende og glemte at det skulle komme andre etter oss med andre behov og doble utfordringer. Det er skammelig at vi glemte det som Skeiv Verden og andre nå føler de har måtte skrike om og bli frustrerte over. Sånn skal det ikke være og LLH har en massiv jobb å gjøre», sa Møystad Engseth og lovet mer dialog organisasjonene imellom.
«Vi skal snakke sammen hver dag, helt til vi har funnet en løsning».

Miljøets ansvar
Og det kan bli lange samtaler utover vinteren. For alle som har sett kommentarene, og de finnes på både Dagbladet, Facebook, Gaysir og andre digitale medier, etter offentlige utspill om rasisme i lhbt-miljøet vet at det blåser stiv kuling.

Blikk Nett har sett grove eksempler på meldinger intervjuobjekter har fått på Gaysir og Facebook, og ikke minst tekstmeldinger som tikker inn på mobiltelefoner når noen har uttalt seg offentlig om regnbuerasisme.

Som «Sindre» uttalte i et intervju med Blikk Nett i forkant av debatten på Kulturhuset: «Jeg er lei av å måtte bære bevisbyrden bare fordi jeg er mørkere i huden enn gjennomsnittet», sa han og satte samtidig fingeren midt i verkebyllen.

Det er hele lhbt-miljøets ansvar å gjenkjenne og reagere på rasismen, diskrimineringen og uretten. Det kan ikke være slik at varsleren blir bråkebøtten.

Thomas Prestø oppsummerte det glimrende da han fikk siste ord på Kulturhuset tirsdag 4. november.
«LLH må komme inn i debatten hver gang noen reagerer og LLH må støtte de som er krenket».

Neste Skeiv Debatt finner sted på Kulturhuset 4. desember og tema er skeiv kultur.