Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

– I starten av november gikk LLHs første Skeiv debatt av stabelen på Kulturhuset i Oslo. Det var gledelig å registrere fullt hus og glødende engasjement, både oppe på podiet blant paneldeltagerne og ute i salen blant de mange hundre oppmøtte, skriver LLHs sentralstyre i en kronikk.

Vårt første tema var jo ikke et lett tema. – Regnbuerasisme, kalte vi det – og det handlet om hvordan vi takler, ser og bekjemper rasisme, fordommer og undertrykkelse i våre egne rekker, fra oppe på organisasjonsnivå, til møter med rasisme på våre arenaer og i kommentarfeltene under skeive publikasjoner.

LLH har en tydelig antirasistisk politikk. Den ligger til grunn for både vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Den siste tids debatter og samtaler viser oss at det er behov for at LLH er tydeligere på dette i vår kommunikasjon. Innspill fra andre miljøer og organisasjoner er viktige for oss i den jobben vi kontinuerlig skal gjøre. LLH er, vil og skal være en antirasistisk organisasjon. Vi skal gjøre alt vi kan for at lhbt-folk , uavhengig av kulturell, religiøs eller etnisk tilhørighet, skal føle LLH som en trygg havn, et naturlig sted å henvende seg til med spørsmål, utfordringer og et sted å be om hjelp når de befinner seg i vanskelige situasjoner.

God politikk skapes best når den utvikles, diskuteres og produseres av hele bredden av det miljøet den skal tjene. Vi har fått inn ulike mennesker med erfaring og kompetanse på feltet til å hjelpe oss med å avdekke strukturer som kan være til hinder for at folk deltar hos oss, alt fra praktisk tilrettelegging av møter til tematisk innhold og formuleringer som kan treffe og favne ulike målgrupper. Vi håper at flere personer med minoritetsbakgrunn, med religiøs tilhørighet, med funksjonsnedsettelse og med ulik klassebakgrunn finner veien til vår organisasjon, og ønsker å bidra med sine erfaringer og synspunkt. Hos oss er alle velkomne.

Gjennom Skeiv debatt ønsker vi at flere stemmer skal bli hørt. Debatten var ikke
starten på en dialog mellom for eksempel Skeiv verden og LLH, eller Antirasistisk senter og LLH, vi har allerede snakket sammen lenge om disse problemene, men det var første gang lhbt-miljøet så oss sammen og fikk anledning til å stille oss direkte spørsmål og utfordre oss. Alle organisasjoner trenger å ristes en gang i blant, og vi trenger å bli utfordret av dem som lever skeive liv utenfor organisasjonslivet. Oppmøte på Skeiv debatt tror vi vitner om at behovet finnes, og at vi kan klare å bli en langt større og tøffere bevegelse enn det vi er i dag.

Skeiv verden har etterlyst en mer aktiv og synlig holdning i forhold til de utfordringene deres medlemmer møter– som for eksempel i forbindelse med de 800 rasisistiske oppgulpene som lå igjen i kommentarfeltet etter Queentastic-kronikkene deres.
Nå kan ikke LLH bestemme over en frittstående publikasjon og hvorvidt den bør ha et kommentarfelt eller ikke, men det er ingen tvil om at de antirasistiske kreftene i miljøet må gå inn i slike kommentarfelt og sørge for at trollene sprekker. Den jobben skal vi i LLH bli flinkere til å ta.

LLH både kan og vil ta tydeligere avstand fra rasistiske/homofobe/transfobe holdninger når de dukker opp i storsamfunnet rundt oss, og det vil vi absolutt passe på å gjøre.
Samtidig er vi svært avhengig av varslere – av de som varsler oss om rasisme, homofobi og transfobi når dette skjer. Vi håper også at dere som utsettes for hatkriminalitet varsler. Enten ved direkte henvendelse til oss eller på ikkefinndegidet.no. Vi kan bistå i direkte hjelp med råd og anmeldelse eller følge til politistasjonen. I tillegg sørger varsling for at vi får oversikt over feltet og kan drive målrettet arbeid.

LLH vil forsikre at det ikke er siste gang vi vil snakke om regnbuerasisme under Skeiv debatt-arrangementene, men vi skal også ta opp flere temaer som angår lhbt-miljøet – det å bli gammel og skeiv, å være ung og skeiv, hva er skeiv kultur, osv. og vi vil selvfølgelig gjerne høre fra lhbt-miljøet hvilke temaer de vil ha opp til samtale.

Vi takker alle som var med på Regnbuerasismedebatten, og vi håper flere vil se verdien i et slikt åpent forum for andre samtaler, både store og små.

LLHs sentralstyre