Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tirsdag 25. november inviterer LLH Oslo og Akershus ansvarlige politikere i Oslo til debatt om byens nye, skeive handlingsplan.

Planen, som LLH OA, kommunen og en rekke andre organisasjoner har arbeidet med det siste året, skrives ferdig av byrådsavdelingen for kultur og næring i disse dager. Den vil bli iverksatt i lokalvalgåret 2015, men i nest års Oslo-budsjett er det lite som bygger opp om de ambisiøse målsetningene.

– Det er høye ambisjoner på vegne byen og for oss lhbt-personer i den nye handlingsplanen om kjønnsmangfold og frihet i Oslo. Det ligger for eksempel inne i utkastet at Oslo skal bli den beste byen i Norge og Europa for lhbt-personer og skeive, og dette er mål som forplikter, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus.

LLH OA er fornøyd med visjonene og målene de har fått innarbeidet i planen, og at igjen skal satses på frivillighet.
– Men, når vi ser utkastet til Oslo-budsjett 2015, blir vi bekymret for mulighetene til oppfølging, gjennomføring og for muligheten til å styrke mangfoldet i byen vår, sier Sikkeland.

750.000 kroner mindre i satsning
Da Oslos forrige handlingsplan på feltet endte i 2009, var kommunens samlede engasjement i LLH OA og Oslo Pride alene verd 1,25 millioner kroner. Sammenlignet med 2009-nivå er engasjementet, slik Oslo-budsjettet 2015 ser ut per i dag, halvert.

I planen er en rekke gode tiltak formulert, som kompetanseheving av kommunens ansatte, og elever og lærere i Osloskolen skal bli best i Europa når det gjelder normer og normbrudd, kjønn og seksualitet. I tillegg skal Oslo Pride være en sentral samarbeidspartner i markedsføringen av byen som Europas beste, skeive hovedstad.

– Dette er tiltak som tradisjonelt har blitt utført av frivilligheten i Oslo. Forventer politikerne at frivilligheten i LLH OA og Oslo Pride, samt Skeiv Verden og Skeiv Ungdom skal utføre mer, for mindre penger? Hvordan mener man at Oslo skal nå målet om å bli Europas skeiveste hovedstad, om det ikke satses skikkelig i budsjettet, spør Sikkeland.

Dette spørsmålet og andre blir tatt opp til debatt tirsdag 25. november på Litteraturhuset i Oslo.
– Siste ord i bystyret er ikke sagt om denne saken. Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid og møter opp og deltar i debatten, slik at Oslos bystyrepolitikere forstår at tiden er moden for å satse, avslutter Sikkeland.

Bekreftede Oslopolitikere i paneldebatten er:
• Libe Rieber-Mohn (Oslos varaordfører og gruppeleder Arbeiderpartiets bystyregruppe),
• Marianne Borgen (Gruppeleder Oslo SVs bystyregruppe)
• Bjørnar Moxnes (Gruppeleder Oslo Rødts bystyregruppe)
• Bjørg Sandkjær (Politisk nestleder Senterpartiet Oslo)
• Aina Stenersen (Nestleder Oslo Frp)
• Espen Ophaug (Leder Oslo Venstre)
• Ola Kvisgaard (Medlem av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre for Høyre)
• Gaute Brekken (Nestleder i Kristelig Folkeparti Oslo)

Debatten ledes av Ida Irene Bergstrøm, journalist ved Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning og i Fett.

Debatt, tirsdag 25. november, kl 19 til 20.30, Litteraturhuset, Wergeland, Wergelandsveien 29, Oslo.

Mer info: «Oslo, Europas skeiveste hovedstad?»