Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Byrådet i Oslo la tirsdag 20. januar frem sitt forslag til handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

– Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt skal kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt – uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, og hvordan man velger å uttrykke sin identitet, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke til Blikk Nett.

Da Bjercke lanserte byrådets forslag til ny lhbt-handlingsplan hos LLH Oslo og Akershus tirsdag 20. januar var visjonen klar.

Målet med handlingsplanen er å øke respekten for kjønnsmangfold i Oslos befolkning, skape større trygghet for seksuelle minoriteter med risiko for å bli sosialt marginalisert, og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

– De aller fleste seksuelle minoriteter finner seg godt til rette i Oslo og Norge, og lever gode liv. Allikevel er for eksempel psykiske problemer og selvmordstanker mer utbredt i enkelte grupper, sier Bjercke og legger til at seksuelle minoriteter tilpasser seg.

– Ved å skifte sosialt miljø, arbeidsplass eller boområde for å unngå diskriminering. Friheten bør ikke ha slike begrensninger.

Handlingsplanen, som har tittelen Stolte Oslo, bygger videre på erfaringene fra gjennomføringen av Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for mangfold og likeverd – en handlingsplan som gikk fra 2006 til 2009.

Stolt av mangfoldet
Byrådet ønsker å styrke innsatsen på lhbt-feltet og i Stolte Oslo er den konkretisert i fire strategier; synliggjøring og økt respekt for kjønnsmangfold, inkludering og trygghet for seksuelle minoriteter, feiring av det skeive Oslo og kunnskap og økt kompetanse om kjønnsmangfold, kjønnsuttrykk og seksualitet.
– Vi vil vise at Oslo er en by som er stolt av mangfoldet. Alle er velkommen til byen vår – bortsett fra de som måtte finne på å ty til vold fordi de ser to menn holde hender på gata, sier Bjercke til Blikk Nett.

Innholdet i handlingsplanen Stolte Oslo er ikke nytt for LLH Oslo og Akershus.
– LLH Oslo og Akershus har jobbet tett med byrådet om denne handlingsplanen og jeg vil rette en stor takk til LLH for alt de har bidratt med, både i dialogmøter og i referansegruppa. Handlingsplanen ville ikke blitt like god og offensiv uten innspillene fra LLH Oslo og Akershus, sa Bjercke og henvendte seg til LLH OA-leder Hans Heen Sikkeland.

– Det er godt å høre, svarte Heen Sikkeland og tok i mot byrådets forslag til handlingsplan.
– Dette er en god start på et nytt år. Det som er ekstra flott med denne planen er at vi så tydelig kan se de store parallellene mellom kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, sier Heen Sikkeland og sikter til at den nye handlingsplanen inkluderer trans* – en gruppe som ikke var inkludert i den forrige planen.

For LLH OA er det et viktig poeng at handlingsplanen ikke kun er for lhbt-personer.
– Alle i Oslo kan bli utsatt for diskriminering basert på andres oppfatning av hva og hvem de er. Det betyr at heterofile menn også kan bli utsatt for homofobi, sier Heen Sikkeland til Blikk Nett og forteller at planen inneholder en rekke nye visjoner og konkrete tiltak.

Skal bli best
I Stolte Oslo lanseres en rekke tiltak som skal oppfylle de fire nevnte strategiene. Blant annet skal det lages et eget OXLO-charter for kjønnsmangfold, samt at Oslo skal markedsføres som Norges og Europas mest inkluderende by.

– Hvordan ligger Oslo an i nordisk sammenheng?
– I norsk sammenheng ligger vi nok på topp med hensyn til tiltak og handlingsplan. I nordisk sammenheng ligger vi også godt an vil jeg tro, sier Bjercke og smiler bredt når Blikk Nett gir han en utfordring,
– København ble i fjor kåret av Lonely Planet til verdens mest lhbt-vennlige by. Går tittelen til Oslo i 2015?
– Vi får håpe det. Det er ikke et dårlig mål å sette seg.

Alle visjoner og planer til tross: Stolte Oslo skal opp i bystyret for endelig avstemming – hvilket betyr at handlingsplanen enn så lenge kun befinner seg på papiret.
– Det er bystyret som tar den endelige avgjørelsen, men det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av en slik plan, sier Bjercke.

Men planer har behov for økonomiske midler for å gjennomføres. Hvor mye midler ligger til rådighet i planen?
– Det er ikke satt av et endelig beløp ennå, men vi har tatt utgangspunkt i 1 til 1,5 millioner kroner. Men nå er det også en rekke tiltak som ikke er så kostbare, men som likevel er veldig gode, sier Bjercke og trekker frem noen av handlingsplanens nye tiltak.

Gjennomgang av skjemaveldet
Nå som trans* også er inkludert i handlingsplanen ønsker Oslo kommune å ta tak i eget skjemavelde – som ofte setter trans*personer overfor et umulig valg.
– Oslo kommune skal se på muligheten for å fjerne rubrikkene hvor man må velge kjønn. Akkurat hvordan vi vil gjennomføre dette er ikke helt klart ennå. Men det er klart at der hvor kjønn ikke er av betydning bør vi fjerne rubrikkene. Det er ikke verdens største tiltak, men symbolsk er det veldig viktig.

Stolte Oslo overleveres nå til bystyret og står på offentlig kart til den 29. januar.
– Jeg tror ikke denne planen vil føre til en stor kamp partiene imellom i Oslo kommune, men håper heller at det blir en prosess hvor målene og visjonene blir foredlet. Jeg er ganske trygg på at handlingsplanen vedtas, sier Hallstein Bjercke.

Byråden får støtte for optimismen fra LLH OA-lederen.
– Nå har jo et enstemmig bystyre vedtatt at man skal ha en handlingsplan for lhbt i Oslo kommune – så det ville vært rart om de går tilbake på det, avslutter Hans Heen Sikkeland.