Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kunstner og samfunndebattant Tonje Gjevjon satt i panelet på LLHs Skeiv debatt om humor 3. februar på Uhørt i Oslo. I denne kronikken etterlyser Gjevjon mål og mening med debattserien.

LLH har gjennomført tre debatter uten å røre ved kjerneproblematikken som ble lansert i kronikken Derfor er det ikkje morosamt, Queentastic. Men vi må snakke om det som er årsaken og utgangspunktet til debattserien LLH har igangsatt, sånn er det bare. Det er ikke noe poeng i å ha debattserien som omgår temaet «Rasisme i de skeive kunst og kulturuttrykkene?»

På LLH sin nettside ligger det en oppsummering fra debatten på Uhørt 3. februar: Skeiv debatt: Er´e du ler a´!?

Jeg har lest saken og tenker at her kan det være greit å legge til noen strofer. For det første så blir det ikke nevnt at det kom spørsmål fra salen om hvorfor man ikke snakker om Elefanten i rommet. Samme person spurte om hvorfor det ikke satt en representant fra Queentastic i panelet?

Den første debatten fikk tittelen «Regnbue-rasisme? Det fulgte to oppsummeringer av denne debatten på Blikk Nett. Det ene var skrevet av LLHs Sentralstyre som er part i saken: Skeiv debatt – bare begynnelsen.
Her vektlegger LLH at LLH er en antirasistisk organisasjon som jobber aktivt mot rasisme.

Det andre var skrevet av Blikk Nett: – Ikke nevn krigen! Her vektlegges problemet med at LLH på eventsiden på facebook skriver: «Debatten skal ikke handle om Queentastic. Det skal være en debatt om rasisme i det skeive miljøet og hvordan vi kan bekjempe det.»

Kritikk er viktig

På debatten 3. februar påpekte jeg at LLH i sin kronikk Skeiv skivebom i Dagbladet 30. september 2014 skaper frykt og gir inntrykk av en organisasjon som ikke ønsker kritiske stemmer velkommen. Jeg nevnte og at det er viktig at LLH, som jo tross alt representerer autoriteten (mor og far) i LHBT systemet, viser i praksis at de ser positivt på at folk tør å se med kritisk blikk på den skeive kulturen. Holdninger som «enten er du med oss eller mot oss» og argumentasjon som spiller på at vi er en sårbar gruppe – er ikke gyldig om man ønsker åpenhet og offentlig debatt. Ønsker man mangfold må man la ulike stemmer få plass.

Geir Lillejord alias Berit Bislet påpekte i sin «innledning» 3. februar at 9 representanter fra ulikt hold – blant annet et antall organisasjoner i LHBT systemet – hadde signert kronikken Derfor er det ikkje morosamt, Queentastic. Det opplevdes sikkert noe voldsom for medlemmene i Queentastic, det er lett å forstå. Men som paneldeltaker Lene Wikander påpekte er det kanskje en grunn til at man opplever det som nødvendig å ikke stå alene når man skriver en kronikk som er kritisk til innholdet i en kjent og kjær drag gruppes show.

Jeg forsøkte å argumentere for at jeg mener det finnes grenser for hva man bør uttrykke. Blant annet mener jeg at rasistiske karikaturtegninger er ugreit. Jeg nevnte også at kunstnere, Drag-kompanier og Stand-Up artister må tåle å få kritikk for de utrykkene de lager – kritikk er en viktig del av den offentlige samtalen.

Leder for LLH Bård Nylund gikk langt i å beklage innholdet i LLH sitt innlegg Skeiv Skivebom ved å si at LLH nok ikke ville skrevet det samme tilsvaret i dag. Når leder for LLH åpner for at organisasjonen gikk over streken med sin ensidige omfavnelse av Queentastic og sitt ensidige angrep på forfatterne bak Derfor er det ikkje morosamt, Queentastic er det viktig informasjon som bør komme med når man skal beskrive hva som skjedde på debatten. For det betyr at første steg er tatt. Dette åpner for bedre dialog og debattklima.

Det kom også spørsmål fra salen om formatet på debatten, noe som flere av de jeg snakket med etterpå understreket behovet for. Færre spørsmålstillinger er en fordel. Og hvem skal sitte i panelet?

Kunnskap er viktig når man skal utvikle god humor sa Lene Wikander på debatten. Det var noe alle var enige om. Kunnskap er noe vi kan sørge for gjennom dialog og debatt.

Ta debatten

I juni har vi Oslo Pride 2015. Da skal vi samles – og det er en god anledning til å løfte opp og ta kjerneproblematikken på alvor. La oss ta debatten der hvor alle er.

Inviter representanter for de som skrev innlegg i debatten. Vi må begynne med begynnelsen. Og kanskje LLH skal slippe å ha regi på debatten – de kan stille med midlene og la Skeiv Ungdom og Skeiv Verden ha regi på den. Det skal tross alt handle om det som av noen oppleves som rasisme i den skeive kulturen .. Skeiv Verden og Skeiv Ungdom kan mye om temaet.

Oslo Pride er anledningen. Målet er å belyse den rasismen som enkelte opplever i det skeive miljøet og som også kommer til syne gjennom kunst – og kulturuttrykk laget av skeive aktører. La oss se på og diskutere ulike former for rasisme og fordommer i det skeive miljøet. La oss øke bevisstheten omkring ulike former for rasisme blant «våre egne».

Hva tenker Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, LLH, Antirasistisk Senter og dere andre som er involvert og engasjert i kjernedebatten om dette?

Tonje Gjevjon