Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Frustrasjon over Den Norske Kirkes liberale syn på homofile ekteskap og kvinnelige prester får Norsk Luthers Misjonssamband (NML) til å danne et eget trossamfunn. 

 

Det ble vedtatt på NLMs generalforsamling forrige fredag, der 548 delegater stemte ja, og 121 nei til å «bryte ut» av kirken og danne et eget trossamfunn. NLM danner dermed et alternativ til Den norske kirke, for kristne med konservative holdninger mot blant annet homofili og kvinnelige prester.

Leder av NML Norge, Øystein Engås, sier til Blikk Nett at ingen kan svare på spørsmål nå, på grunn av ferieavvikling, men henviser til samlivsutredningen på NMLs nettsider, og info om trossamfunn i NLM som også finnes der.

I store trekk går NLMs syn på homofili ut på at de ikke aksepterer homofilt ekteskap eller samliv, og mener at homoseksualitet er en synd. Videre mener de at homofili kan “helbredes” ved forbønn og sjelesorg, og at mennesker som kjenner tiltrekning til en av samme kjønn bør undertrykke disse følelsene og be om hjelp til nettopp det. NLM mener at bibelen skal tolkes bokstavelig, og at homofili strider mot Guds vilje. De mener ekteskapet er forbehold mann og kvinne, og at Bibelen skal tolkes bokstavelig.

Homofile = «Lettvint lykke»
På hjemmesiden til NLM skriver Espen ottosen en leder om homofili under tittelen «lettvint lykke.»:
«Kristne kan derimot ikke tenke så lettvint om lykke. «Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye», skriver Paulus i Fil 2,4. Oppfordringen gjelder alle livets områder – også når det gjelder seksualitet. Derfor kan ingen kristen bare vektlegge følelser, drømmer og lengsler. Spørsmålet er om du og jeg forvalter våre følelser på en slik måte at det gagner Gud og medmennesker.» (http://www.nlm.no/utsyn/leder/lettvint-lykke)

NML mener Den Norske Kirke er alt for liberal I sin tolkning av Bibelen, særlig når det gjelder synet på homofili. Det ventes allikevel ingen masseutmelding fra Den Norske Kirke.

 

Fakta: 

  • Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), opprinnelig Det norske lutherske Kinamissionsforbund og senere Kinamisjonsforbundet, er en frittstående kristen, luthersk misjonsorganisasjon. Den stod opprinnelig innenfor Den norske kirke, men i november 2007 brøt organisasjonen med Den norske kirke etter at kirken aksepterte praktiserende homofile som prester.
  • Norsk Luthersk Misjonssamband driver også et utstrakt arbeid i Norge. Historisk er de en del av bedehusbevegelsen.
  • Til sammen består NLM i Norge av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. De driver arbeid blant barn og unge i mer enn 1000 foreninger, grupper, kor og lag. Organisasjonen arrangerer også en rekke leirer for barn og ungdom på sine mer enn 30 leirsteder.
  • Alene eller sammen med andre driver NLM nesten 30 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg til over 40 barnehager.