Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Hva vil Oslo-politikerne gjøre for lhbt-personer med minoritetsbakgrunn? Det spørsmålet vil Skeiv Verden ha svar på når de inviterer til debatt på Eldorado bokhandel mandag 10. august.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes mandag 14. september og valgkampen er i gang. I den anledning har Skeiv Verden invitert politikere i Oslo til debatt.

Partiene vil utfordres på hva de vil gjøre for Skeiv Verdens målgruppe og de ulike politikerne vil måtte svare for seg på forskjellige temaer.
– Vi er interessert i hva politikerne ønsker å gjøre for folk i vårt nettverk og den velgermassen vi representerer. Skeiv Verden representerer en stor gruppe mennesker og for oss er det viktig å stille disse spørsmålene til politikere i Oslo kommune all den tid Oslo er den kommunen med størst andel personer med innvandrerbakgrunn og størst andel skeive, noe vi i Skeiv Verden merker på godt og vondt sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden.

Skeiv Verden opplever stadig at innvandrergrupper og mennesker med minoritetsbakgrunn settes opp mot lhbt-befolkningen. Det er problematisk mener Nina Bahar i Skeiv Verden.
– En positiv effekt av en slik debatt er at vi får synliggjort vår medlemsgruppe, som jo er skeive med minoritetsbakgrunn. Mange av dem opplever å bli plassert i én av gruppene – ofte fordi man ikke klarer å se at man kan tilhøre begge gruppene, sier Bahar til Blikk Nett

– I Skeiv Verden har vi et stort fokus på akkurat det å ha et bein i hver gruppe. Utfordringen vår er da å få politikere og myndigheter til å se at typiske innvandrerspørsmål også angår skeive, sier Demou Øvergaard.

Både media og politikere er alt for ofte opptatt av lidelseshistorier ifølge Skeiv Verden.
– Det er gjennom lidelseshistorier vi som oftest får medieomtale eller oppmerksomhet fra politikere. Samtidig finnes det flere økonomiske midler å hente hvis man skal jobbe med «elendigheten» fremfor å jobbe med andre positive prosjekter. Men vi skal heller ikke stikke under en stol at denne gruppen står overfor spesielle og krevende utfordringer – og de utfordringen eksiterer i aller høyeste grad.

Alle partier i Bystyret er invitert, og følgende stiller til debatt på Eldorado bokhandel
Arbeiderpartiet: Jon Reidar Øyan, Bystyrekandidat nr. 21 for Oslo AP og leder av Homonettverket.
Miljøpartiet de Grønne: Pål Thygesen.
Sosialistisk Venstreparti: Endre Isachsen Flatmo, leder lhbt-nettverket.
Høyre: Ola Kvisgaard, fraksjonsleder i Bystyrets Helse- og sosialkomitè.
Venstre: Hallstein Bjercke, Byråd for Kultur og Næring.
Kristelig Folkeparti: Gaute Brækken, 1. nestleder KrF Oslo.
Rødt: Marit Halse, Rødts Bystyregruppe.
FrP: Aina Stenersen, 7. bystyrekandidat for FrP.
Ordstyrer er Ayesha Wolasmal, frilansjournalist.

Politikerne skal svare på følgende spørsmål:
Hvordan skal lhbt-politikken i Oslo også inkludere Skeiv Verdens målgruppe?
Hvordan bekjempe hatvold og hatkriminalitet?
Hvordan bekjempe rasisme og stigmatisering av innvandrere og etniske/religiøse minoriteter?
Hvordan skal Oslo gjøres tilgjengelig for skeive migranter?
Hvordan få et godt helsetilbud for vår målgruppe, særlig hva gjelder hiv/soi?
Hvordan gi transpersoner uten norsk statsborgerskap et tilfredsstillende helsetilbud?
Hvordan bidra til at Skeiv Verden kan sikre sosiale møteplasser og lavterskel rådgivning til medlemmer/målgruppe?

Debatt: Hva vil Oslo-politikerne gjøre for LHBTQI-personer med minoritetsbakgrunn? Mandag 10. august, kl 18 – 19.30, Eldorado bokhandel, Torggata 9a, Oslo. Mer info: Skeiv Verden på Facebook