Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

I forkant av kommunevalget utfordrer Blikk Nett ordførerne i landets 10 største kommuner på lhbt-saker. I dag: Stavanger.

Christine Sagen Helgø har vært ordfører i Stavanger siden 17. oktober 2011 for partiet Høyre.

Hva har din kommune gjort på lhbt-feltet (lesbisk, homofil, bifil og transpersoner) siden forrige kommunevalg?
– Jeg mener at kampen mot diskriminering og arbeidet for å skape en inkluderende by er det viktigste vi kan gjøre. Alle som bor i Stavanger skal ha et likeverdig liv uavhengig av kjønn og legning. Det handler ikke bare om en aksept og en forståelse, det handler om et mangfold vi vil ha i et godt samfunn. Stavanger bystyre vedtok i 2007 en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile. Vi har også vedtatt at Stavanger kommune årlig skal arrangere en ungdomskonferanse for elevråd, kontaktlærere og helsesøstre. «Eg e den eg e!» blir arrangert i tilknytning til Stavanger på skeivå i samarbeid med Stavanger kommune og LLH Rogaland. Vi har hatt Stavanger på skeivå siden 1999, veldig flott festival som i går av stabelen fra 2. september. Stavanger kommune er med og støtter Stavanger på skeivå fordi vi mener det er en viktig møteplass, spesielt for unge – både i form av en konferanse, ungdomskafé og en ungdomsfest.

Hva er det viktigste satsingsområdet på lhbt-feltet i neste periode?
– Den nåværende handlingsplanen går ut i år, og vi har startet prosessen med å fornye planen vår mot diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Det er en utrolig viktig plan og et veldig godt verktøy for å skape en god by å bo i for alle. I dette arbeidet ønsker vi å inkludere så mange lag og foreninger som mulig for å få alle de gode ideene og tiltakene på bordet, det er viktig at både ungdommens bystyre og andre ungdomsforeninger får eierskap til dette.

Hva kan kommunen bli bedre på med hensyn til lhbt-fokus?
– Som storsamfunn har vi et ansvar for å legge til rette for at alle innbyggerne våre har like gode forutsetninger for å være seg selv og for å ha retter og like gode muligheter.
Stavanger er en by der alle skal føle seg inkludert og vi skal være stolte av det mangfoldet vi har. Vi har kommet langt, men det er fortsatt et stykke igjen å gå, så derfor trenger vi en god handlingsplan og derfor står dette arbeidet høyt på den politiske agendaen i Stavanger.