Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Oslo Pride arrangeres i 2016 fra fredag 17. juni til søndag 26. juni. Tema for festivalen er solidaritet.

– Opp gjennom historien, fra Stonewall-opprøret til den moderne likestillings- og antidiskrimineringskampen, samt i den lange og pågående hiv-epidemien, har solidaritet vært et viktig våpen, sier leder i LLH Oslo og Akershus (LLH OA), Hans Heen Sikkeland.

Oslo Pride hadde for første gang et festivaltema i 2012, og valget falt da på Ungdom. I 2013 var Individets rett tema, i 2014 Menneskerettigheter og i 2015 Kjønn.

Solidaritet handler om fordeling av makt og er mer enn én enkelt handling, som en pengegave, et likerklikk eller en tweet.
– Solidaritet handler om å være bevisst sine egne privilegier og makt, og om at vi alle kan være til hinder for andre folks frie liv, sier Heen Sikkeland.

Fest og politikk
Styreleder i Oslo Pride, Lars Arnesen, sier solidaritet er en essensiell del av alle pride-festivaler.
– Pride er og skal være en blanding av fest og politikk, hvor solidaritet alltid er en av kjerneverdiene, men med solidaritet som tema i 2016 setter vi ekstra fokus det.

LLH OA og Oslo Pride støtter seg på definisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter legger til grunn for solidaritet: At det er en forutsetning for menneskelig verdighet.
– Verdighet er noe alle kan bidra til, uavhengig av hvilken posisjon man har i samfunnet, venneflokken eller i organisasjonslivet. Med solidaritet som tema ønsker vi at flere retter blikket mot seg selv og spør: Hva kan jeg være for andre, og hvordan kan jeg bidra for å styrke mine medmenneskers verdighet, sier Arnesen.

Drivkraft for rettferdighet
Festivaltemaet skal bidra til å bevisstgjøre oss alle, enten man er en privatperson som bare vil være med på fest og moro, eller om man er dypt engasjert som aktivist eller politiker.
– Solidaritet kan og bør være drivkraft for rettferdighet, og det på tvers av alle identiteter og grupperinge, sier Sikkeland.

– Vi oppfordrer alle som er med oss – før, under og etter Oslo Pride – til å bidra solidarisk i kampen for et likeverdig, antirasistisk og anti-diskriminerende samfunn. Hvor vi sammen bidrar og skaper rom og forståelse for mangfold. Hvor vi sammen lar oss berike og styrke av mangfoldet, avslutter Sikkeland.

Temaet solidaritet vil være en rød tråd i festivalen, og være noe allmenngyldig som alle aktører med interesse for festivalen kan jobbe med eller markere på sitt vis, enten det er i paraden, på Pride House, i Pride Park, gjennom egne arrangement eller i annen kommunikasjon.

Oslo Pride 2016 åpner med Pride House fredag 17. juni, mens Pride Park åpner onsdag 22. juni. Oslo Prides årlige parade arrangeres lørdag 15. juni.

Mer info: oslopride.no