Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Redaktør for Akershus Amtstidende og sentralstyremedlem i LLH, Jon Martin Larsen, kaster seg inn i kampen om vervet som LLH-leder.

– Jeg håper å kunne bidra med min erfaring og bakgrunn som journalist og redaktør for ulike aviser, som mediesjef i Røde Kors i Norge og i Midtøsten, og ikke minst som lhbt-aktivist og sentralstyremedlem i LLH de siste året med ansvar for kommunikasjon og internasjonale saker, sier Jon Martin Larsen til Blikk Nett.

Larsen tar opp kampen med Ingvild Endestad om ledervervet i LLH. Endestad sa i et intervju med Blikk Nett torsdag 22. oktober: – Jeg har kommet fram til at dette er en jobb jeg virkelig vil og kan gjøre. Alle mennesker skal ha mulighet til å leve ut sin kjærlighet, sin seksualitet, og sin identitet på egne premisser – uansett hvor i verden de bor eller hvilken familie de kommer fra. Dette brenner jeg ubeskrivelig mye for, og jeg har virkelig lyst til å bruke hele min tid til å kjempe for dette, dersom landsmøtet gir meg muligheten.

Jon Martin Larsen mener at kampen for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal få leve gode liv er den viktigste kampen han kan bruke de neste årene til.
– Jeg har sittet i sentralstyret til LLH siden 2013, med unntak av et pauseår hvor jeg jobbet i Midtøsten for Røde Kors. Akkurat nå kan jeg ikke se noe som er viktigere å kunne bidra til enn å bedre livssituasjonen til lhbt-personer. Det er fortsatt en kamp å føre, sier Larsen og peker blant annet på organisasjonsbygging.

– Organisasjonsbygging er en av de viktigste ambisjonene og målene jeg har hvis jeg blir valgt. LLH må bli bedre på å ivareta tillitsvalgte og frivillige.

Larsen mener tidligere leder Bård Nylund nå forlater en solid organisasjon.
– Bård har gjort en god jobb med hensyn til å bygge sekretariatet sammen med de ansatte. Jeg opplever i stadig økende gra at LLH er et ressurs- og kompetansemiljø som gjør en utrolig viktig jobb, både i skolen, i politiet og i helsevesenet og på mange andre områder. Det er også en betydelig styrke at LLH lokalt evner å skape gode og trygge møtesteder, arrangementer og lokale pridefestivaler. Det må LLH fortsette å bygge på, men da må vi har flere frivillige og en driftssikkerhet, både økonomisk og i forhold til ivaretakelse av de frivillige som gjør en uvurderlig innsats i lokalmiljøene.

Politisk nøytral
Med bakgrunn som journalist og mediesjef håper Larsen at hans erfaringer skal komme LLH til gode.
– Noe av det viktigste jeg mener jeg kan bidra til er effektiv politisk påvirkning, være tidlig ute og legge premisser, gode debatter, organisasjonsbygging over hele landet, og ivareta frivilligheten som jeg kan mye om fra Røde Kors både nasjonalt og internasjonalt. Og ikke minst vil jeg bruke alt det jeg har lært av internasjonalt arbeid med politisk påvirkning og rettighetskamp i kriser og konflikter verden over til å utvikle LLH sin viktige innsats internasjonalt, sier Larsen til Blikk Nett.

Larsen mener det er en styrke at han er politisk nøytral.
– Jeg har ikke noen politisk tilhørighet. Det mener jeg er nyttig for en LLH-leder på veien videre.

Valgkamp
Enn så lenge står altså kampen om ledervervet mellom Ingvild Endestad og Jon Martin Larsen.
– Men jeg håper at både mitt og Ingvild Endestads kandidatur åpner for at flere melder seg, og at vi får mange gode debatter det neste halve året før landsmøtet. Debatter som kan bidra til at vi ikke bare velger den beste lederen LLH kan få, men også at LLH har best mulig forutsetninger til å være tydelig om hva vi vil prioritere fremover.

At det blir en kamp om ledervervet er bare positivt ifølge Larsen.
– Jeg tror det gjør LLH mer attraktiv. Når man kommer i en situasjon hvor organisasjonen kan velge blant flere kandidater, så sier det noe om LLH som organisasjon – at det er et attraktivt og fint sted å være, avslutter Jon Martin Larsen.