Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

– LLH ønsker ett felles vielsesrituale, som bygger opp under en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling, sier André Oktay Dahl, sentralsryremedlem i LLH.

Den norske kirken arbeider nå for to forskjellige ekteskap, som innebærer en fortsatt forskjellsbehandling mellom heterofile og homofile, i sterk kontrast til borgerlig vigsel som har ett felles vigselsrituale i Norge og utviklingen i land som vi gjerne sammenligner oss med, som Sverige.

LLH kan ikke feire en fortsatt forskjellsbehandling.
– Det har vært mange ulike historier og versjoner av biskopenes vedtak i media de siste ukene, og mange har feiret at biskopene endelig tar på alvor inkluderingen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i kirken. Men det er ikke likegyldig hvordan man blir inkludert. LHBT-personer vil fortsatt bli behandlet forskjellig fra heterofile med et eget vigselsrituale for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som biskopene nå anbefaler, sier sentralstyremedlem i LLH, André Oktay Dahl, som også leder en arbeidsgruppe for felles vigselsrituale i LLH.

LLH ber biskopene bekrefte at situasjonen nå er at biskopene ønsker fortsatt diskriminering og forskjellsbehandling av lesbiske og homofile når de ber om et vigselsrituale for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i tillegg til dagens liturgi.

Torsdag 17. desember samles biskopene igjen til et ekstraordinært bispemøte, med preses i den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien i spissen, for å diskutere arbeidet med en liturgi for likekjønnede etter at bispemøtet i oktober åpnet for en vigselsliturgi for likekjønnede.
– LLH ønsker ett felles vielsesrituale, som bygger opp under en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling, sier Dahl og viser til en prøveordning før en ny kirkehåndbok vedtas i Sverige i 2016 hvor 500 menigheter kun har en vigselsliturgi. Den svenske kirken åpnet for å vie par av samme kjønn allerede i 2009.
– Med en tilleggsliturgi bryter de norske biskopene med utviklingen i blant annet Sverige som altså satser på en felles vigselsliturgi for likekjønnede og uliktkjønnede par, sier han.

Dahl mener en tilleggsliturgi eller ønsket om en tilsvarende liturgi, som biskopene har anbefalt, ikke må overvurderes.
– Å bli henvist til en tilleggsliturgi er ikke for oss semantikk, men en fortsatt forskjellsbehandling, fordi vi vet at ønsket om tilleggsliturgi er et kompromiss mellom de kreftene som ønsker inkludering og de som fortsatt ønsker forskjellsbehandling eller som ikke ønsker at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne inngå ekteskap i kirken, sier Dahl.

Han har likevel håp om at alle kreftene som nå jobber intenst med saken frem mot Kirkemøtet neste år skal ende i full likeverdighet, sier Dahl.
– Våre biskoper har tatt et modig steg når de nå tar et skritt nærmere muligheten for at homofile, lesbiske, bifile og transpersoner kan inngå ekteskap i kirken, men LLH håper og tror på at den reelle stemningen innad i kirken, med oppslutningen rundt Åpen Folkekirke under kirkevalget, endelig kan gi oss som ønsker å gifte oss i kirken en reell likeverdighet etter Kirkemøtet i april neste år, sier Dahl.