Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Under helgens årsmøte i LLH Rogaland ble Dan-Henning Ness (45) valgt som ny leder.

I helgen takket Tone Dalum av som leder av LLH Rogaland. Årsmøtet valgte Dan-Henning Ness som ny leder, som med på kjøpet får nytt arbeidsprogram, nye vedtekter og et nytt styre.

Dan-Henning Ness er 45 år gammel, fra Stavanger og åpen hivpositiv. Han har flere verv innen norsk idrett bak seg, har vært fagforeningsleder lokalt, regionalt og sentralt, samt at han sitter i styret til HIV Norge. Ness står også bak bloggen hiv-aktivisten hvor han skriver om livet som hivpositiv samt seksual politiske temaer.
– Jeg bruker mye tid på bloggen min, rett og slett fordi jeg har mye å formidle, sier Dan-Henning Ness til Blikk Nett.

– Det er mye kunnskap om hiv som må ut til folk og jeg synes det er en viktig oppgave.

Vil normalisere hiv
Ness fikk hivdiagnosen 16. oktober 2011, men det gikk nesten 4 år før han «outet» seg selv på Facebook. Nå vil han ta med seg sine egne erfaringer som hivpositiv inn i ledervervet i LLH Rogaland.
– Å være åpen hivpositiv i et slikt verv er med på å normalisere hiv. Nå har LLH en stemme innad i organisasjonen som opplever det å være hivpositiv på kroppen – og det har en viktig symboleffekt, sier han og legger ikke skjul på at hans åpenhet også kan utfordre LLH som organisasjon.

– Jeg håper det skal bli lettere å snakke om hiv innad i LLH og at vi skal bli tydeligere og mer åpen i forhold til hiv. Hiv eksisterer og er en del av mangfoldet vårt, så at LLH nå har en synlig og åpen hivpositiv mener jeg er viktig, sier Ness.

En status som koster
Ness bor og kommer fra Stavanger, men har i likhet med mange skeive også tilbrakt år i Oslo.
– Men jeg flyttet hjem igjen, sier han og forteller at han lever livet som singel, enn så lenge.

– Det er nok lettere å leve som hivpositiv i Oslo, i og med at det er flere i samme situasjon der. Det å være åpen hivpositiv er også lettere i en storby. I Stavanger kjenner jeg bare én hivpositiv, og han er ikke åpen om det.

Ness er det man på et medisinsk språk kaller «undetectable». Det vil si at han ikke har målbart hivvirus i blodet, og kan derfor heller ikke smitte andre.
– Men med samfunnets mangel på kunnskap om hiv så er hivpositive omgitt av stigma og fordommer. Det viser seg i alle de sosiale mediene jeg har en profil. Jeg må erkjenne at henvendelsene jeg får i sosiale medier har minsket betraktelig etter at jeg bestemte meg for å være åpen om hiv-statusen min. Så ja, det å være åpen har konsekvenser – men jeg har bestemt meg for at jeg skal ta den jobben det innebærer å snakke med folk om hiv.

Vil ha medlemmer
Ness er fersk både som leder og som LLH-medlem og er glad for å ha med seg et styre nå som lokallagets politiske kurs skal stakes ut og gjennomføres.
– Det første jeg skal gjøre er å sette meg ned sammen med styremedlemmene og diskutere strategier og utfordringer. Jeg har behov for kunnskap om hvor skoen trykker i Rogaland og hvilke utfordringer vi står overfor, sier Ness og legger til at medlemsøkning står på agendaen.

– Det må være et selvsagt mål å få flere medlemmer i organisasjonen – og det er en av mine viktigste oppgaver som leder.

Ungdom og eldre, samt det flerkulturelle Rogaland er også viktige punkter på planen til den nye LLH Rogaland-lederen.
– Det er viktig med et fokus på ungdom, både med hensyn til komme ut-fasen, som er vanskelig for mange, og at LLH skal være en organisasjon hvor unge føler seg velkommen og inkludert. Eldre homofile og eldre hivpositive er også tema jeg brenner for. LLH opplever å miste de gamle gode medlemmene – det er ikke organisasjonen tjent med, så der må vi sette inn en innsats, sier Dan-Henning Ness til Blikk Nett.

Skal speile samfunnet
LLH Rogaland skal også speile samfunnet slik det ser ut i dag.
– Det har kommet 300 nye asylsøkere til Stavanger den siste tiden, og flere vil komme. Blant de vil det naturlig nok være skeive, og vi må finne ut hvordan vi når dem.

Ness opplever seg selv som en tydelig stemme – og som leder av LLH Rogaland skal det merkes i samfunnsdebatten.
– Både jeg som leder og resten av styret i LLH Rogaland skal være tydelig og synlige, både i media, i samfunnsdebatten og under arrangementer som Stavanger på skeivå, avslutter Dan-Henning Ness.

Dan-Henning Ness har som leder av LLH Rogaland med seg nestleder Daniel Bøhn Rayner, styremedlemmene Hamilton Egboh, Werner Rasmussen og Lise Gulli Brokjøb. Varamedlemmer er Tore Grødem og Tone Dalum.