Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Det fremkommer av en ny undersøkelse fra Skeiv Ungdom og LLH.

– Dette er alarmerende tall som krever at ansvarlige myndigheter prioriterer målrettede tiltak, sier Synne Hall Arnøy, leder for LLHs skolesatsing, Rosa kompetanse skole.

Undersøkelsen er besvart av 378 tidligere og nåværende medlemmer av Skeiv Ungdom. Nesten 40 prosent av ungdommene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert på bakgrunn av seksuell orientering i skolen, og bortimot 30 prosent på bakgrunn av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

I tillegg rapporterer over halvparten av de som har opplevd mobbing eller trakassering at skolen enten ikke vet om, eller ikke gjør noe, med situasjonen.
– Dette bekrefter at skeive ungdommer opplever mobbing og trakassering i langt større grad enn gjennomsnittet, samt at skolene ikke har de verktøyene som skal til for å ta tak i dette. Slik kan vi ikke ha det, sier Eirik Rise, leder i Skeiv Ungdom.

Kompetanseheving
Undersøkelsen ber også ungdommene om å liste hva som vil bidra til økt trivsel i skolehverdagen. De fleste rangerer høyest behovet for at det slås ned på mobbing og trakassering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etterfulgt av at skoleansatte har god kunnskap om disse temaene, samt at tematikken får plass i flere fag i undervisningen.

Arnøy i LLH mener at undersøkelsen sammen med tidligere forskning gir oss tydelig beskjed om behovet for kompetansehevende tiltak.
– Kompetanseheving er nødvendig for å sikre god, faglig undervisning om seksuell orientering, kjønnsidentitet og normer. Dette er i tråd med flere kompetansemål i læreplanen og har en viktig forebyggende effekt når det kommer til mobbing og trakassering. Likevel får alt for få lærere faglig påfyll i denne tematikken gjennom sine utdanningsløp.

Normkritikk
I mars 2015 kom Dujpedalutvalgets rapport om psykososialt miljø i skolen. Også her understrekes behovet for økt fokus på mobbing på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Utvalget fremhever Rosa kompetanse, samt anbefaler normkritikk som en integrert del av lærerutdanningene.
– Det er svært gledelig for oss at stadig flere ser viktigheten av en normkritisk tilnærming til diskrimineringsgrunnlagene. Vi må se på hvilke mekanismer som ligger bak slik at alle ansvarliggjøres når det skal skapes inkluderende klasserom, sier Eirik Rise.

Både LLH og Skeiv Ungdom har forventninger til at Djupedalsutvalgets anbefalinger følges opp.
– Undersøkelser som denne viser også at det er et stort behov for mer forskning på området, særlig når det kommer til mobbing og trakassering på bakgrunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, avslutter Arnøy.

Fakta:
• Undersøkelsen er gjennomført av Skeiv ungdom og LLH i tidsrommet september 2015 til februar 2016. Antall respondenter: 378.

• Djupedalutvalget leverte i mars 2015 NOU 2015: 2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.»

• LLHs Rosa kompetanse skole tilbyr lærere, lærerstudenter og andre ansatte i skolen kurs om kjønn, seksuell orientering og inkluderende undervisning. Tiltaket finansieres av Utdanningsdirektoratet og støttes av Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Elevorganisasjonen. Kurs kan bestilles på LLHs nettsider: llh.no/rosakompetanse

• Skeiv Ungdoms Restart tilbyr interaktive workshops om kjønn, seksualitet og normer med formål om å bygge ned fordommer og forebygge mobbing og diskriminering. Mer informasjon finnes på skeivungdom.no/restart