Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

På LLHs landsmøte i juni 2012 foreslo det nedsatte navneutvalget at vedtektene burde endres slik at organisasjonen byttet navn til Stolt, med undertittelen Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, eller Skeivt mangfold, uten undertittel.

Landsmøtet vedtok imidlertid ikke å vedta nytt navn, ikke minst fordi organisasjonens målgruppe ikke var klart nok definert.

Til landsmøtet i april 2016 ønsket LLHs landsstyre basert på initiativ fra Bergen og Hordaland LLH at det ble utredet og utformet to forslag til nytt navn på organisasjonen.
De nye navneforslagene skulle utarbeides etter følgende retningslinjer: navnet skulle bedre enn tidligere dekke og tydeliggjøre hva og hvilke målgrupper LLH arbeider for.
Øke synligheten rundt organisasjonen. Være tydeligere enn eksisterende organisasjonsnavn. Navnet skulle ikke være en forkortelse. Det skulle legges vekt på sak fremfor identitet. Navnet forutsettes å ha undertittelen Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I februar i år ble det gjennomført workshop hos kommunikasjonsbyrået Gambit H+K hvor representanter for sekretariatet, de ulike prosjektene og Skeiv Ungdom deltok. Gambit H+K presenterte så to forslag til navn: Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, samt Skam:løs – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I tillegg ble det til helgens landsmøte fremmet følgende navneforslag:
Mangfold – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
DNF-48 – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
FOKS – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
Samt å beholde LLH med undertittel Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Navnedebatten har tatt 10 år uten et resultat. Søndag 3. april kan det endre seg. På lørdagens sesjon gjennomførte landsmøtet en prøvevotering hvor forslagene Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og DNF-48 – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold fikk flertall.

LLHs nestleder Brita Møystad Engseth holdt er engasjert innlegg på vegne av navneforslaget DNF-48,
«DNF-48 fyller meg med sentimental fremtidslykke. DNF-48 vil gi en historisk ramme og honnør til de som gikk før oss. DNF-48 gir oss et historisk sus og navnet har en ekstremt høy gjenkjennelses faktor.»

Den endelige voteringen over navnebytte er søndag 3. april.

Les mer om utredningen av navneforslag her: LLH