Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Hordaland Sosialistisk Ungdom vil ha en seksualundervisning som strekker seg lenger enn «penis i vagina».

Hordaland Sosialistisk Ungdom har i samarbeid med Stord og Bergen SU laget kampanje-musikkvideoen «Gi meg betre seksualundervisning». Fylkeslaget mener at dagens seksualundervisning er utdatert og trenger et løft. Lederen ved SU Hordaland, Daniel Hextall, sier til Blikk at dagens undervisning om sex og seksualitet i skolen er altfor ensformig.

– I dag er seksualundervisningen klein og handler stort sett om hvordan man skal unngå å bli gravid. Flere har ikke seksualundervisning engang. Vi ønsker å løfte nivået både når det kommer til flere kjønn og heteronormativitet. Dagens seksualundervisning er altfor cisnormativ og den er selvfølgelig også altfor heteronormativ. Det er «penis i vagina» som gjelder, sier Hextall.

Padder i forplantningslæren
Det er ikke nødvendigvis det klassiske «kondom på banan»-verktøyet Hordaland SU vil til livs, men det faktum at seksualundervisningen ikke har utviklet seg i takt med rettighetskampen og lhbt-ernes generelle fremskritt i samfunnet.
– Undervisning om prevensjon er viktig og der er kanskje bananen den beste, men når det kommer til andre verktøy, så er det på tide å tenke nytt. Enten så må lærerne få bedre verktøy slik at de kan undervise om dette, eller så må skolene få inn noen fra utsiden som er et friskt pust. Her er foreningen Sex og Politikks skoleforedrag Uke 6 et utmerket eksempel. Sex og Politikk brukes en del i Oslo, men det må ut til resten av landet også, sier han.

Ifølge Hextall finnes det fortsatt lærere der ute som snakker om padder i forplantningslæreren. Resultatet av kleine lærere er kleine elever, mener han. Hvorfor seksualundervisningen henger sånn bakpå sammenlignet med den øvrige utviklingen i samfunnet, syns han er vanskelig å svare på.
– Det er et godt spørsmål. Jeg tror noe av grunnen kan være at denne undervisningen faller inn under KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) eller naturfag. Mitt inntrykk er at mange av naturfagslærerne er godt oppi årene og ikke sitter på den nødvendige kompetansen på feltet. Det gjør det lett å ty til «blomsten og bien», forklarer han.

– Skildrer situasjonen godt
I kampanjevideoen synger de om «mann og kvinne i en kirke med bukett» hvorpå de viser to homofile menn i kirken. Videoen ble lagt ut på Facebook for et par dager siden og har fått god respons. Skole- og helserådsgiver i Rosa kompetanse, Hilde Arntsen, har sett videoen og roser arbeidet som er blitt lagt ned.
– Det blir så tydelig når det er elevene selv som sier det. Videoen skildrer situasjonen veldig godt. Siden lærerne ofte ikke lærer noe om dette selv i utdanningene sine, blir undervisningen ofte et offer for en heteronormativ mentalitet der elevene er prisgitt den enkelte lærers egne erfaringer og forestillinger som ikke nødvendigvis er faglig forankret. Ofte er undervisningen også veldig moraliserende, sier Arntsen og legger til at Rosa kompetanse skole er med i det nasjonale nettverket for bedre seksualitetsundervisning.

– Der jobber vi sammen med andre organisasjoner for å forbedre situasjonen. Det er først og fremst to ting som bør gjøres: Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold må inn i utdanningene for lærerne og kompetansemålene for elevene må synliggjøre et seksualitetsmangfold – også når det gjelder praksis, sier hun.

Inn på lærerskolenivå
Arntsen er i likhet med Hextall opptatt av at det ensidige fokuset på penis og vagina må opphøre.
– Alt annet enn det som inngår i formelen penis og vagina oppleves for mange som noe som blir behandlet på en usynliggjørende måte, som om det ikke finnes mange måter å ha sikker, sunn og samtykkende sex på, sier hun.

Arntsen syns det er veldig bra at Osloskolen har gode samarbeid med for eksempel Sex og Politikk, men det er viktig at alle skoleelever får tilgang på den informasjonen de trenger og har rett på, bedyrer hun.

Problematikken må tas tak i helt fra lærerskole-nivå, mener skole- og helserådsgiveren, som selv er utdannet adjunkt og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet.
– Man lærer lite om kjønns- og seksualitetsmangfold i lærerutdanningene, og særlig lite som går på praksis og atferd som ikke er heteronormativ. Vi trenger en seksualundervisning som viser mangfoldet blant oss, sier hun.