Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Norsk ungdom er dårligst i Norden til å bruke kondom viser undersøkelsen Sex, kondom og sånn 2016. Men RFSUs holdningskampanje #brukkondom ser problemet kun fra et heterofilt perspektiv.

Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU), en ideell organisasjon som i over 80 år har jobbet for et åpent og positivt syn på sex- og samlivsspørsmål, lanserte denne uka undersøkelsen Sex og kondom og sånn. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2016 blant 4260 personer mellom 15 – 65 år i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Av disse er 1086 personer fra Norge. Undersøkelsen er landsrepresentativ og representerer et tverrsnitt av befolkningen for den aktuelle målgruppen.

Undersøkelsen byr på harde fakta om nordmenns sexliv, som for eksempel at nordmenn setter et godt sexliv høyt. 59 prosent svarer at sex er viktig. Det er imidlertid bare 44 prosent av nordmennene som er helt fornøyd med sexlivet sitt, og det er lavest i Norden, sammen med svenskene. De viktigste årsakene til at man er misfornøyd med sexlivet er at man har sex for sjelden, eller at man ikke har en partner.

Den generelle befolkningen
Nordmenn er dessuten flinke til å beskytte seg når de har sex. Nesten halvparten bruker en eller annen form for prevensjonsmiddel når de har sex, og det vanligste prevensjonsmiddelet er kondom, som 20 prosent vanligvis bruker. Det står i sterk kontrast til kondombruken i MSM-gruppen.

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 ble det i 2015 diagnostisert 221 nye hivsmittede i Norge. Det er en nedgang fra 249 tilfeller i 2014. Folkehelseinstituttet påpekte at tallene ikke gir holdepunkter for at nedgangen skyldes redusert risikoatferd. Antall påviste tilfeller av gonoré blant menn som har sex med menn, fortsatte å øke i 2015, og forekomsten av syfilis holdt seg på et vedvarende høyt nivå.

Disse perspektivene finnes ikke i RFSUs undersøkelse Sex og kondom og sånn 2016. Grunnen er at respondentene ikke ble spurt om seksuell orientering.
– Vi spurte om seksuell orientering i den samme undersøkelsen i 2010, men det ble et så lite utvalg at vi ikke kunne trekke ut noen konklusjoner. Vi vil jo gjerne inkludere seksuell orientering, men samtidig ser vi at det å være homofil eller bifil ikke er trender som beveger seg særlig mye. Derfor fokuserer vi på den generelle befolkningen, sier Christina Placht i RFSU Norge til Blikk.

Fant ikke skeive deltagere
Undersøkelsen følges av holdningskampanjen #brukkondom, tre opplysningsfilmer med fokus på seksuelt overførbare infeksjoner. Opplysningsfilmene ser seksualitet utelukkende fra et heterofilt perspektiv.
– Vi skulle gjerne hatt et homofilt par også, og vi forsøkte å rekruttere skeive, både via Gaysir og andre nettesteder, men ingen ville stille opp.

– Må man være skeiv for å kunne spille inn en informasjonsvideo rettet mot den skeive delen av befolkningen?
– Vi castet en rekke personer, og vi hadde et homofilt par med i manuset, noe som var viktig for oss nettopp fordi det handler om kondombruk, men så var det ingen som ønsket å stille, sier Placht til Blikk.

Bidrar til usynliggjøring
FRI-leder Ingvild Endestad synes det er merkelig at RFSU ikke fikk tak i skeive til holdningskampanjen.
– Jeg vet at de har forsøkt og jeg har sett annonsen hvor de søkte etter folk. Det er synd at de ikke fikk det til, fordi i slike opplysningskampanjer er det viktig å ha et bredt spekter av. Hvis de bare er heteroseksualitet som er synlig, så vil ikke skeive oppleve at dette er noe som angår dem. I tillegg bidrar det til usynliggjøring, sier Endestad til Blikk.

Undersøkelsen Sex, kondom og sånn 2016 viser at norsk ungdom er dårligst i Norden til å bruke kondom – og RFSU vil bruke holdnings- og opplysningskampanjen #brukkondom til å gjøre noe med det.
– Men hvis man bare viser hvite heterofile ungdommer, så er spørsmålet: hvordan skal de som ikke er hvit og heterofil kunne oppfatte at det handler om dem?

Større mangfold
Påtroppende leder av Skeiv Ungdom, Marie Pernille Sivertsen, er enig med FRI-leder Endestad.
– RFSU kunne også vært tjent med et enda større mangfold i kampanjefilmene, som jeg oppfattet som veldig streite alle sammen, sier Sivertsen til Blikk.

Sivertsen har vanskelig for å forstå at RFSU ikke klarte å rekruttere skeive til kampanjefilmene.
– Finner man ikke skeive, så finner man helt sikkert noen streite som kan spille skeiv. Er det ikke det skuespillere gjør da? spør Sivertsen.

Med hensyn til selve undersøkelsen, så fant Sivertsen et lyspunkt.
– Der fant jeg faktisk et bilde som illustrerte et samkjønnet par. Men selve undersøkelsen er det jo bare spesielt interesserte som leser og den når ikke så bredt ut som kampanjevideoene, sier Sivertsen og legger til,
– Formålet med kampanjen er veldig bra, og jeg håper at RFSU klarer å få med større variasjon neste gang de lager en kampanje.

Se RFSUs kampanjefilmer #brukkondom og døm selv