Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Vice-dokumentaren Chemsex ser nærmere på dopbruk blant menn som har sex med menn i London. Skråblikk viser filmen på Regnbuedagene i dag.

I Vice-dokumentaren Chemsex, som kom i desember 2015, forteller en rekke menn om hvordan dopbruk har påvirket livene deres; fra helsearbeidere til såkalte «slammers», som injiserer dop, de som benekter at det er et problem, til de som er takknemlige for å ha kommet seg ut i live. Regissørene William Fairman og Max Gogarty sier om filmen: «Chemsex er bekjennelser om et miljø i søken etter intimitet og tilhørighet, men som altfor ofte skjer på feil sted. En søken som skaper en parallell virkelighet, en hemmelig verden hvor mennesker skjuler sin avhengighet mens de lever i en syklus av ekstrem nytelse og smerte, bekreftelse og isolasjon. Vi håper filmen om denne moderne og lite omtalte helsekrisen får berørt universelle tanker rundt tilegnet skam, selvdestruksjon og etter hvert forsoning.»

Oslo Fusion Filmfestival skal også vise dokumentaren under Oslo Pride i sommer i samarbeid med Helseutvalget og HivNorge. Men først ut er Regnbuedagene.

Chemsex i London
Klinikken 56 Dean Street i Soho, London tilbyr MSM-gruppen helsetjenester, behandling og rådgivning – blant annet om chemsex, men også hiv og PrEP.

56 Dean Street er en av de travleste klinikkene for seksuell helse i Storbritannia og har gjennomsnittlig 11 000 klienter hver måned, hvorav 7000 av dem er menn som har sex med menn – og gjennomsnittelig er 3000 av dem chemsex-brukere.

Chemsex er en fellesbetegnelse på bruk av en rekke narkotiske stoffer i sammenheng med sex. Stoffer som amfetamin, metamfetamin, GHB og mefedron er alle sentralstimulerende stoffer som bryter ned hemninger, øker sexlysten, utsetter søvnbehovet, reduserer appetitt og gir energi til lange sessions – ofte med flere partnere.

Dop, sprøyter og SOI
Chemsex-støttegruppa til 56 Dean Street møter rundt regnet 100 homofile menn hver måned og tilbyr informasjon om seksuell helse, hiv-test og PrEP, men hovedtilbudet til menn som har sex med menn er informasjonstilbud om dopbruk og et sted hvor man trygt kan diskutere bekymringer rundt egen adferd med hensyn til dop.

I oktober 2015 gjennomførte 56 Dean Street en undersøkelse blant homofile menn som bruker dop når de har sex, altså chemsex. Undersøkelsen viste at et stort antall hadde ubeskyttet sex, noe som øker faren for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). I undersøkelsen ble det funnet mange tilfeller av hepatitt C, både blant hiv-positive og hiv-negative. Det var også et stort antall av respondentene som injiserte narkotika i forbindelse med sex. Undersøkelsen, som gikk over ett år, så på mønstre i sexvaner og dopbruk blant 874 menn som benytter seg av chemsex-rådgivning hos 56 Dean Street-klinikken, ble presentert på den 15. AIDS Conference i Barcelona, Spania i slutten av oktober 2015.

Sex=dop
Det er uklart om funnene i undersøkelsen representerer en trend hos menn som har sex med menn i London. Men respondentene i undersøkelsen utgjør likevel en så stor gruppe at det bekrefter behovet for rådgiving og skadereduksjon. Tidligere undersøkelser har vist at mellom 19 og 25 prosent av menn som har sex med menn som oppsøker klinikker for seksuell helse svarte at de bruker dop når de har sex.

Undersøkelsen til 56 Dean Street fant at 70 prosent av respondentene ikke hadde hat dopfri sex de siste seks månedene – som indikerer et sterkt behov for dop for å kunne oppnå seksuell intimitet.
– De fleste av mennene kunne ikke huske sist de hadde nykter sex, uttaler David Stuart, leder for avdelingen for rus og skadereduksjon ved 56 Dean Street.

Hiv, hepatitt og sprøyter
32 prosent av respondentene i undersøkelsen lever med hiv. 42 av dem gikk ikke på hiv-behandling – og majoriteten av respondentene, 64 prosent, bruker aldri kondom.

De av respondentene som lever med hiv rapporterte om økt dopbruk etter at de fikk diagnosen. Blant de mennene som gikk på hiv-behandling var kondombruken høyere.

Hepatitt C var også utbredt blant brukerne av 56 Dean Street. 12 prosent hadde testet positivt for hepatitt C minst én gang. 29 prosent av brukerne har injisert dop. Felles for de som injiserer er utstrakt deling av brukerutstyr. 23 prosent svarte at de hadde delt sprøyteutstyr, og 27 prosent svarte at de aldri hadde injisert seg selv, men blitt injisert av en sexpartner.

Tar chemsex på alvor
I Norge, og Oslo spesielt, forekommer det chemsex. Å tro noe annet ville vært naivt. Men for Helseutvalget er det et miljø det er vanskelig å komme innpå. Men Helseutvalget tar fenomenet på alvor og til sommeren vil chemsex settes på agendaen.

Helseutvalgets utelivsteam Arena oppsøker skeive utesteder og snakker med skeive om rus, sikrere sex og skadereduksjon. Chemsex derimot er ikke noe de møter på utelivsarenaen.
– Det er de mer klassiske rusmidlene som brukes på utelivsarenaen, som kokain, MDMA, cannabis og poppers, sier Aksel Skorm Refsdal, prosjektmedarbeider i Helseutvalget.

Chemsex foregår i private hjem og settinger, og der er det vanskelig å få innpass, selv for Helseutvalget.
– Det er også en gruppe som ikke nødvendigvis går mye ut på byen og de tradisjonelle homostedene. De reiser gjerne mye, til storbyer som Berlin hvor det er et større miljø for chemsex, sier Skorm Refsdal.

Synlig på apper
Mange finner sexpartnerne på mobilapper. På Gaysir er det ikke chemsex særlig synlig i profilene til medlemmene, det blir først åpenbart i private meldinger.
– Men på apper som Grindr er det mer åpenlyst. Der kan chem forekomme i profilnavnet og i profilteksten, forklarer Skorm Refsdal.

I København er omfanget av chemsex så stort at AIDS Fondet har opprettet egne samtalegrupper hvor menn som har sex med menn i rus møtes. Helseutvalget har ikke et lignende tilbud, enn så lenge.
– Rus er en del av miljøet vårt så det er naturlig at Helseutvalget tar opp rus i alle prosjektene våre. Vi åpner for at man skal kunne snakke om rus, uansett hvilken setting rus brukes i. Det være seg chemsex til bruk av cannabis eller poppers, sier han og legger til at det likevel er klare ulikheter mellom gruppen som benytter chemsex og andre rusbrukere.
– Chemsex distanserer seg tydelig fra andre rusbrukere, rekreasjonsbrukere og injiserende brukere – fordi de bruker dop i en sexsammenheng. Det er et viktig aspekt å ha i bakhodet når Helseutvalget tilrettelegger rustilbud.

Sterke følelser
Akkurat det å knytte dop og sex til hverandre gir hjelpetilbudet noen utfordringer.
– Med chemsex knytter man rus opp til en helt elementær følelse, sex, sier Skorm Refsdal og forteller at Helseutvalgets russamtaler nok ikke er skreddersydd for de samtalene.
– Vi snakker mye om sex og mye om rus, og sammenhengen mellom sex og rus. Men chemsex – hvor sex er avhengig av rus og omvendt – blir noe annet.

Se Chemsex på Skråblikk, Regnbuedagene, mandag 6. juni, kl. 20, Tivoli, Det akademiske kvarter, Olav Kyrres g. 49, Bergen.

Mer info og fullstendig program: regnbuedagene.no