Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Norge vil åpne for at menn som har sex med menn kan gi blod, dersom det er gått minst 12 måneder siden sist de har hatt sex med en mann.

Siden hiv-epidemien på 1980 tallet har menn som har sex med menn vært permanent utelukket fra blodgivning. Årsaken er den vedvarende forhøyete forekomsten av hiv som kan smitte ved blodoverføring. Inntil for få år siden har permanent utelukkelse av menn som har sex med menn vært praktisert i alle vestlige land.

Fra 2010 har flere land i Europa og Nord-Amerika endret sine kriterier slik at menn som har sex med menn kan aksepteres som blodgivere når det har gått minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt med en mann.

Norge har fulgt nøye med på situasjonen i landene som har endret sine kriterier for at menn som har sex med menn kan gi blod. Nå viser tilgjengelige data at karanteneregelen på 12 måneder for disse ikke har ført til økt hiv-smitte ved blodoverføring.

Sikkerhet viktig ved blodoverføring
På grunn av forhøyet forekomst av hiv-smitte blant menn som har sex med menn, er det ikke tilstrekkelig at homofile lever i stabile parforhold.

Helsedirektoratet har tilsvarende og også strengere utestengelsesregler for andre grupper som også har forhøyet risiko for smitte.


– Sikkerhet ved blodoverføring er viktig. Dokumentasjonen tilsier nå at det er trygt for mottakere av blod dersom kriteriene følges. Så kan det være at vi på et tidspunkt får bedre tester som gjør det mulig å ytterligere utvide adgangen til å gi blod, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen.

Implementering vil skje etter drøfting med blodgivertjenesten.