Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

– Fram mot neste pride vil vi jobbe enda mer med forankring av våre verdier blant samarbeidspartnere og egne frivillige, skriver styret i Oslo Pride.

I etterkant av årets pridefestival har det blitt stilt spørsmål om politikken Oslo Pride har på bekledning i Pride Park. Tirsdag skrev Blikk en artikkel om at enkelte personer i Pride Park rett etter paraden opplevde at vektere ba dem om å dekke seg til på overkroppen, og at det oppsto forvirring om hvorvidt det var ulik praksis basert på kjønn.

Oslo Pride skal være en trygg og inkluderende møteplass. Vi er også en av Norges største frivilligbaserte festivaler. Hovedvekten av Oslo Pride planlegges og gjennomføres av frivillige, men noen tjenester leier vi profesjonelt. Besøket i Pride Park har vokst mye de siste årene, og vi bruker profesjonelle vektere fra et sikkerhetsfirma for å ivareta sikkerheten til de mange tusen besøkende. Nytt av 2016 er at disse også gjennomførte innslipp etter paraden.

Vi har hatt god dialog med sikkerhetsfirmaet i forkant av årets festival og forberedt dem godt på hva vi forventer når de jobber med vår målgruppe. Vi stiller strenge krav til alle aktører vi jobber med når det gjelder mangfoldsforståelse, og har forsøkt så godt vi kan å forberede disse på mulige utfordringer som kanskje ikke er så fremtredende på andre arrangementer de jobber på. Vekterne i parken har etter beste evne jobbet for å skape den tryggheten vi har bestilt, og misforståelsen om at det var krav om tildekket overkropp ble kjapt rettet opp i. Kort tid etter paradeinnslipp hadde alle vektere fått beskjed om å ikke reagere på denne typen bekledning i parken.

Når det gjelder bekledning i Pride Park er dette noe styret i Oslo Pride ikke har utarbeidet spesifikke retningslinjer for – vi støtter oss til vårt mål om å skape en trygg og inkluderende arena for lhbtiq-personer. Frem mot neste pride vil vi jobbe enda mer med forankring av våre verdier blant samarbeidspartnere og egne frivillige. Vi vil også utarbeide tydeligere instrukser til våre samarbeidspartnere slik at vi skaper en fri og normbrytende «safe space» uten at det går utover andres «safe space». Dette vil vi gjøre i dialog med FRI Oslo og Akershus, som vi arrangerer festival på vegne av.

Styret i Oslo Pride beklager med dette overfor alle som opplevde ubehagelige situasjoner med våre innleide sikkerhetsvakter etter paraden. Vi bruker mye tid og krefter på å gjøre våre hovedarenaer – Pride House, Pride Park og Pride Parade – til «safe spaces» under hele pride, og vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre.

Vi er opptatt av å lage den festivalen dere ønsker dere, og oppfordrer alle som har deltatt på Oslo Pride til å gi oss tilbakemeldinger på hva som var bra, og hva som kan bli bedre. Delta gjerne i vår tilfredshetsundersøkelse og spre den gjerne i dine egne skeive nettverk.

På vegnet av styret i Oslo Pride
Lars Arnesen (styreleder)
Inger Kristin Haugsevje (styremedlem)