Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Da transkvinnen Mathilde Decaen ble overfalt på toalettet på London Pub lørdag 20. august, fikk hun ikke hjelp hos vakten hun henvendte seg til. Daglig leder Avni Fetisi kjenner ikke til episoden, men han lover å finne ut av hva som har hendt.

Lørdag 20. august var transkvinnen Mathilde Decaen ute på London Pub. Da hun kom inn på kvinnetoalettet, sa en mann til en kvinne:
“Se, dette toalettet er jo ikke bare for kvinner.”
Da Decaen spurte hva han mente, svarte han: “Du er jo mann”.
–Da sa jeg ganske rolig at det var frekt å anta kjønn. Plutselig ble han rasende, tok kvelertak på meg og sa masse transfobisk. Jeg trodde jeg skulle dø. Det hele var veldig voldelig, men jeg klarte å komme ut av grepet hans og fortalte gråtkvalt til vakten i døren hva som hadde hendt, forteller Mathilde Decaen til Blikk Nett.
–Vakten ba meg ta det med vedkommende utenfor London Pub. Det var sjokkerende, når jeg henvendte meg til han for å få hjelp. Han brydde seg ikke i det hele tatt. Det var som om han ville sende meg ut for å dø.

Fire dager etter hendelsen er Decaen fortsatt oppskaket.
–Jeg kjenner det i kroppen, det er bare fire dager siden. Jeg hadde veldig vondt i halsen i flere dager etterpå. Jeg har ikke noen fysiske merker, men psykiske, sier Decaen.

Decaen forteller at hun har opplevd volds- og overgrepssituasjoner før. At hun er sterk, men at denne hendelsen har satt sine spor.
–Det er så mye hat mot transpersoner i samfunnet. Det er ikke så lenge siden den tyrkiske transaktivisten Hande Kader ble voldtatt og brent levende. Det er ikke rart jeg tenkte at jeg kom til å dø, sier Decaen.

Mandag 22. august skrev Decaen en statusoppdatering på Facebook, der hun tagget London Pub. Hun har fått masse støtte av facebook-venner, nære venner, familie og arbeidsgiver.
–Mange skrev også kommentarer om London Pub, at de hadde opplevd å bli trakassert der, sier Decaen.

Kjenner ikke til hendelsen
Når Blikk tar telefonkontakt med daglig leder Avni Fetisi på London Pub, stiller han seg uforstående til episoden.
–Jeg var selv på vakt og sto i døren den kvelden. Vi skriver alltid rapport på slutten av kvelden om epsioder som har hendt, men rapporten sier ingenting om hendelsen. Det er veldig rart, sier Avni Fetisi til Blikk Nett.
–Men jeg så noe på Facebook …, fortsetter han.

–Ja, Mathilde Decaen skrev om episoden. Hun skal ikke være den eneste som har klagd på vaktholdet på London Pub.
–Jeg står her fem dager i uka, i døren, og jeg føler at vi gjør en veldig bra jobb. Det er klart vi har noen episoder, men det er ikke ofte vi har klager. Vi er et av få steder i Oslo som sjelden har problemer. Jeg må finne ut av denne saken. Jeg vet ikke hvem hun henvendte seg til. Kanskje det var den nye vakten.

–Så du lover å gå til bunns i denne saken?
–Jaja, er du gærn. Vi kan ikke ha det sånn. Det verste jeg vet er når folk blir mobbet.

Har anmeldt saken
FRI Oslo og Akershus og Skeiv Verden har bedt London Pub om et dialogmøte der de på generelt grunnlag skal ta opp rasisme og transfobi og hvordan vakter møter enkeltepisoder. Mathilde Decaen har anmeldt saken til politiet og skal levere en klage på London Pub til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO får hvert år et titalls klager på utesteder i Norge. Det dreier seg blant annet om folk som ikke får reservere bord eller som blir nektet adgang.
–Vi har blant annet et samarbeid med Næringsetaten i Oslo kommune. Vi vet at det foregår mye diskriminering i utelivet, særlig på grunnlag av etnisitet. Men bevismessig kan det bli vanskelig fordi det fort blir ord mot ord. Mange lar nok være å gå videre med det de har opplevd, sier kommunikasjonssjef Jon Martin Larsen i LDO.

Sammen med Oslo kommune og politiet har LDO nå på andre året gjennomført en informasjonsrunde til en del utesteder i Oslo.
–Vi tydeliggjør overfor vakter og innehavere at de har et ansvar for at utelivet skal være for alle. Diskriminerende oppførsel kan få konsekvenser for skjenkebevillingen og kan være straffbart, opplyser Larsen.

Diskrimineringsgrunnlag er kjønn, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse, og Larsen vil oppfordre til å ta kontakt med ombudet via ombudets veiledningstelefon eller klage til ombudet om noen mener de er blitt diskriminert.

–Når vi mottar en klage, går vi inn og vurderer om det har sammenheng med en eller flere diskrimineringsgrunnlag. Vi vil da også være i dialog med utestedet og be om en redegjørelse, og gjøre vår vurdering av om det har skjedd diskriminering, forklarer Larsen.

Prikkesystem
Næringsetaten kan etter alkoholloven inndra en skjenkebevilling, eller etter serveringsloven tilbakekalle eller suspendere en serveringsbevilling, hvis det via kontroller avdekkes gjentatt diskriminering ved et skjenkested. I 2015 endte det med midlertidig inndragning av skjenkebevillinger i tre tilfeller.

Fra 1. januar 2016 ble det innført et nytt, nasjonalt regelverk med tildeling av prikker ved brudd på alkohollovgivningen. Ved gjentatt diskriminering gis to prikker. Når et utested har fått tolv prikker i løpet av to år, kan skjenkebevillingen inndras i en uke. Det vil si at det må seks tilfeller av diskriminering til før et sted kan få inndratt skjenkebevillingen. Tidligere kunne Næringsetaten inndra skjenkebevillingen etter to tilfeller av diskriminering.

–Foruten at diskriminering er ulovlig, handler dette om hva slags by vi ønsker å bo i. Oslo er en flerkulturell by. Oslo kommune ønsker å bidra til holdningen om at alle er like mye verdt og har krav på adgang til de samme tilbudene og tjenestene. Oslo skal være en trygg by med et inkluderende og variert uteliv. Derfor kontrollerer vi byens utesteder med tanke på å avdekke diskriminering, sier Næringsetatens direktør Gunnhild Haugen.