Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

FRI Oslo og Akershus starter opp Regnbuetreff for seniorer på Kampen Omsorg +.

– 15. september er det klart for tidenes første Regnbuetreff for seniorer på Kampen Omsorg +, sier leder i FRI OA, Hans Heen Sikkeland.

FRI OA har lenge jobbet med tematikken senior og lhbt, og for å få på plass et dagtilbud for målgruppen. Dette tilbudet er nå på plass i samarbeid med Kirkens Bymisjon.
– Alle byens skeive er velkommen på Kampen i høst, uansett hvilken bydel de bor i, sier Sikkeland.

De som gikk foran og brøytet vei for like rettigheter fortjener et godt dagtilbud mener FRI OA.
– Vi vet at en del eldre gruer seg til å møte de ulike tilbudene i helse-Norge. Lange liv på barrikadene skal ikke krones med å tre inn i skapet igjen som senior. Derfor er dette tilbudet viktig, sier Sikkeland.

– Vi har kommet langt på vei, men fortidens urettferdighet henger fortsatt igjen hos mange eldre. Det er derfor behov for et trygt møtested for denne gruppen, et tilbud som ingen senior- eller eldresentrene i Norge tilbyr per i dag, sier Aasmund Robert Vik, primus motor for seniorarbeidet i FRI OA.

I 2015 ble Vik tildelt Frivillighetsprisen 2015 av Frivillighet Norge. Han mottok prisen for utrettelig innsats og 48 år med frivillig arbeid for lhbt-rettigheter i Norge. Prispengene på 50 000 kroner valgte Vik å gi til FRI OA og seniorarbeidet i organisasjonen. Det er dette arbeidet som nå gir resultater.

Det blir offisiell åpning ved byrådssekretær i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, Mette Kolsrud. I tillegg blir det festtaler fra både FRI OA, Kirkens Bymisjon og Frivillighet Norge.

Regnbuetreffet arrangeres 15. september kl. 12 – 14. Åpningsarrangementet er det første i rekken av seks regnbuetreff for seniorer på Kampen Omsorg + høsten 2016.

Fra før av arranger frivilligheten i FRI OA en rekke tilbud på kveldstid og diverse utflukter gjennom gruppene Senior 50+ og Homser i dagslys. Dagtilbudet på Kampen Omsorg + er det første av sitt slag i Norge. Når dette dagtilbudet er innarbeidet, vil det neste mål være å etablere en telefontjeneste og dernest en besøkstjeneste.

Mer info: Aktivitetsgruppene i FRI Oslo og Akershus