Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

En homofil asylsøker ble i dag arrestert under sin egen ankesak i Oslo tinghus.

Den homofile asylsøkeren er tilknyttet nettverket til Skeiv Verden og bistås av advokatfullmektig Georg Schjerven Hansen fra advokatfirmaet Roli og prosjektleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Mannen, som kom til Norge i 2014, har tidligere fått avslag på asylsøknad da verken Utlendingsdirektoratet eller klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE) tror på at han er homofil.

Da retten var satt i formiddag, fredag 17. februar, møtte Politiets Utlendingsenhet (PU) opp utenfor rettssalen og arresterte mannen.
– Dette viser en total forakt for rettsstaten, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) til Blikk Nett.

– Politiet ventet til dommeren hadde forlatt rettssalen og arresterte min klient på gangen. Min klient oppholder seg ulovlig i Norge etter et avslag på asylsøknaden sin, men i dag ble anken hans behandlet i retten, så det er uforståelig at politiet benyttet anledningen i dag til å arrestere ham.

Det er ikke første gang dette skjer med personer i Skeiv Verdens nettverk og SEIF mener det har skjedd en brutalisering av asylbehandlingen de siste årene. En rekke asylsøkere SEIF har representert har opplevd å bli arrestert i påvente av at UNE skal behandle klagesaken deres. Uttransportering har i enkelte tilfeller skjedd allerede to dager etter arrestasjon.

Schjerven Hansens klient er nå fraktet til Politiets utlendingsinternat på Trandum, nord for Oslo, i påvente av uttransportering.
– Jeg har nettopp fått melding om at retten har lagt ned forbud mot uttransportering før dom foreligger, sier Schjerven Hansen lettet til Blikk Nett.

SEIF frykter likevel signaleffekten av dagens arrestasjon.
– Det kan ikke bli slik at asylsøkere som anker avslag på opphold ikke tør å møte i sin egen rettssak av frykt for å bli arrestert og uttransportert, sier Georg Schjerven Hansen.

Skaper frykt
Krisztian Rozsa, psykolog og prosjektansvarlig i Skeiv Verden, var tilstede under rettssaken og forteller at politiets aksjon kom helt uventet.
– Det var sjokkerende. Han ble ført bort i løpet av noen sekunder og ingen av oss fikk snakke med ham.

Rozsa forteller at asylsøkeren har levd i skjul og uvisshet i lang tid.
– Det gjør noe med et menneske å leve under et slikt press. Dette var hans siste sjanse og selv om han var nervøs for utfallet, hadde han ennå et håp om at det skulle gå hans vei. Men så knuses håpet på den måten vi så i Oslo tinghus i dag, sier Rozsa til Blikk Nett.

Skeiv Verden jobber tett med en gruppe homofile asylsøkere som har fått sine søknader om opphold avvist.
– De lever under et ekstremt press. De har en rekke utfordringer, som fast bosted, inntekt, frykt for politi og myndigheter, samt usikkerhet rundt egen fremtid. Hendelsen i Oslo tinghus i dag påvirker ikke bare han som ble arrestert, men hele gruppen. Frykten sprer seg raskt og Skeiv Verden får en rekke telefoner fra folk i nettverket vårt som er bekymret. Dette er homofile menn som har saker som snart skal opp i retten, mens andre venter på å få avgjort om de får oppholdstillatelse, sier Rozsa.

– Men nå er det mange som frykter at de vil bli arrestert og deportert så fort de viser seg i en rettssal.