Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mens færre menn som har sex med menn blir smittet i Oslo, blir fortsatt mange smittet på reiser til utlandet.
Det viser en ny oversikt over hivsituasjonen i Norge som Folkehelseinstituttet publiserte i dag.

I 2016 ble 27 menn som har sex med menn smittet med hiv i Oslo. Samtidig ble 57 personer i denne gruppen smittet på reiser til utlandet. Oversikten fra Folkehelseinstituttet viser at antallet menn som har sex med menn som smittes med hiv i Oslo er halvert siden 2009, mens antallet som smittes i utlandet er nesten firedoblet fra 13 til 57. I Norge utenom Oslo ble ni MSM diagnostiserte med hiv.
– Dette viser viktigheten av å tenke litt ekstra på beskyttelse også når man reiser til storbyer i utlandet for å ha sex, sier Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget .

– Oversikten fra Folkehelseinstituttet viser også at det for menn som har sex med menn kan være lurt å teste seg etter slike utenlandsreiser, sier Angeltvedt.
De siste ti årene har antall meldte tilfeller blant MSM variert mellom 90 (2006) og 107 (2014) tilfeller, og i 2016 ble det registrert 87 tilfeller mot 70 året før. Det er for tidlig å si om nedgangen i meldte hivtilfeller blant MSM representerer starten på en mer varig trend med redusert hivsmitte i denne gruppen.

Testing og tidlig behandling
En mulig årsak til nedgangen i hivtallene blant MSM smittet i Norge kan være at man begynner å se effekten av teste- og behandlingsstrategien som har vært prioritert i Norge de seneste årene, skriver Folkehelseinstituttet.
– Helseutvalget oppfordrer seksuelt aktive MSM til å sjekke seg årlig, og MSM med flere partnere bør undersøke seg oftere, sier Angeltvedt.
PrEP er en del av verktøykassa

Preeksponeringsprofylakse, ofte kalt PrEP, vil si bruk av medisiner for å forebygge hiv-infeksjon. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ble PrEP tilgjengelig fra januar i år for hivnegative med særlig høy risiko for å bli smittet.
– PrEP gir en ekstra mulighet til å beskytte seg mot hiv, og for de som har tilfeldig ubeskyttet sex i utlandet kan dette være et nyttig verktøy, sier Angeltvedt.

Tidlig behandling og bruk av PrEP kan bidra til redusert smittepress og mottakelighet for smitte i utsatte miljøer. Utfordringen fremover vil være å motvirke at disse tiltakene medfører redusert kondombruk i de mest risikoutsatte miljøene, skriver Folkehelseinstituttet og viser til at stadig flere MSM blir diagnostisert med gonoré og syfilis.
– Nå blir det viktig å nå ut til de som kan ha nytte av PrEP, på samme måte som det jobbes målrettet med å spre informasjon om testing, kondomer og god seksuell helse generelt, sier Angeltvedt.