Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tirsdag 7. mars ble det flertall på Stortinget for å gjennomføre en levekårsundersøkelse blant lhbti-personer.

Utgangspunktet var et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, Arild Grande, Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal og Eirin Sund om fremlegging av ny handlingsplan for lhbti.

Representantforslaget kom etter at regjeringen ikke satte av penger i Statsbudsjettet for 2017 til oppfølging av handlingsplanen.
– Da sier det seg selv at planen ikke er verdt mer enn papiret den er skrevet på. Horne fremstår uten ambisjoner på lhbti-området, uttalte Anette Trettebergstuen til Blikk Nett etter at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett øremerket fem millioner ekstra til lhbti-organisasjonene.

– At regjeringen tror at man kan oppnå fremgang for likestillingen og antidiskrimineringen av lhbti-personer uten at det skal koste penger er ikke bare ekstremt naivt, men det vitner om en regjering som faktisk mener likestilling kommer av seg selv, sa Trettebergstuen.

I representantforslaget som ble behandlet i Stortinget tirsdag 7. mars ber Stortinget regjeringen om snarest å legge frem en ny, interseksjonell handlingsplan for lhbti.

Målettede tiltak
Det kom også enn rekke løse forslag fra de ulike partiene. Senterpartiets helsepolitisk talskvinne, Kjersti Toppe foreslo på vegne av Senterpartiet at regjeringen igangsetter en ny landsomfattende levekårsundersøkelse for lhbti-personer og med bakgrunn i denne på egnet måte fremlegge sak for Stortinget om nødvendige tiltak.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Kjersti Toppe, som tidligere blant annet har jobbet for å sikre permanent drift av Skeivt Arkiv, er svært glad for å få med seg Stortinget på dette forslaget.

– En slik undersøkelse er veldig viktig å få på plass. Sist undersøkelse var i 2008 og vi vet mye kan ha forandret seg siden den gang. Selv om man i Norge på dette feltet har kommet langt sammenlignet med andre land så må ikke det bli en hvilepute. Vi vet at mange lhbti-personer fremdeles opplever diskriminering i hverdagen enten i arbeidslivet, på skolen eller i helsevesenet, sier Toppe.

Toppe forventer nå at regjeringen setter i gang arbeidet med en ny levekårsundersøkelse umiddelbart.
– Når vi får svarene fra denne levekårsundersøkelsen kan vi komme med målrettede tiltak for å gjøre hverdagen bedre for de som kommer inn under lhbti-kategorien. Derfor er det viktig at dette kommer i gang snarest, avslutter Toppe.