Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Trakassering av sexarbeidere fører ingen vei. 8. marskomitéen må møte PION og personer som selger sex med respekt.

Nå må 8. marskomiteens tradisjon med å utestenge PION og sexarbeidere fra 8. marsmarkeringa være over.
På 8. mars ga en representant fra arbeidsutvalget til 8. marskomitéen beskjed til PION (Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge) om at de måtte fjerne seg fra Youngstorget. Da PION ikke gjorde dette svarte representanten fra 8. marskomitéen med å ødelegge banneret til PION. Banneret hadde teksten “sex workers rights = human rights”.

Salg av sex er kontroversielt i både feministiske miljø og i samfunnet generelt, og ulike standpunkter om sexsalg må være greit i både feministiske og skeive miljøer. Denne debatten må på tross av ulike standpunkt foregå på likeverdige premisser. Det er uakseptabelt å hindre personer som selv kaller seg sexarbeidere å delta i 8. marsmarkeringen. Arrangørene forsvarer utestengelsen med at banneret brøt med hovedparolen “håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak”.

PIONs parole handlet verken om sexkjøpsloven eller om hjelpetiltak. Den handlet om at en marginalisert gruppe som statistisk sett er langt mer utsatte for vold, trakassering og seksuelle overgrep får bevart menneskerettighetene sine. Det er derfor uforståelig hvordan dette kravet strider imot en hovedparole som tar opp andre spørsmål. Vi i FRI Oslo og Akershus kan ikke se at dette er i konflikt med andre paroler som er vedtatt. Med sine handlinger legitimerer 8. marskomiteene trakassering av sexarbeidere, bygger oppunder stigma og gir et signal om at sexarbeidere ikke kan kreve de samme menneskerettighetene som mange av oss tar for gitt.

Ordet “sexarbeider” er også kontroversielt. For FRI Oslo og Akershus er det grunnleggende at man omtaler mennesker slik de selv ønsker. Det vil si at blant de av oss som selger sex så vil noen si at de er sexarbeidere, noen at de har sex mot gaver, noen vil kanskje si at de er eskorter og noen vil si at de er utsatt for prostitusjon. Alle disse talemåtene må respekteres. De av oss som kjenner skoen trykke må selv ha makt til å definere hvorfor den trykker og hvordan man skal omtales.

At en representant fra arrangøren ønsket å hindre PIONs og sexarbeidere retten til å ytre seg og retten til å samle seg mener vi er  svært bekymringsfullt. Vi er bekymret over at 8. marskomitéen direkte hindrer sexarbeideres ytrings- og forsamlingsfrihet og retten til å organisere seg for å kunne skape verdige liv på egne premisser.

Vi i FRI Oslo og Akershus støtter PION sitt budskap om at menneskerettigheter må ivaretas for de av oss som selger sex, og støtter PION sin rett til å delta i 8. marstoget.

FRI Oslo og Akershus

Viljar Eidsvik og Hans Heen Sikkeland