Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Bystyret i Bergen vedtok onsdag 22. mars «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021.»

Planen som inneholder 25 forslag til tiltak, er utarbeidet i samarbeid med relevante organisasjoner, som FRI Bergen og Hordaland. I november 2016 behandlet byrådet et høringsutkast til planen, og vedtok å sende den ut på høring. Den ble sendt til 14 forskjellige instanser, organisasjoner og samarbeidspartnere. Innen høringsfristen var det kommet 10 svar.

Ifølge planen skal Bergen være en åpen og inkluderende by for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og alle som bor i Bergen skal bli møtt med respekt og toleranse uavhengig av hvem man velger å forelske seg i og leve sammen med. Med denne planen følger byrådet opp sitt mål om at Bergen skal være «et varmt og inkluderende storbysamfunn».

Under Regnbuedagene 2016 kunngjorde ordfører Marte Mjøs Persen at byrådet skulle fremme Bergens kandidatur som vertsby for EuroPride 2020. Søknaden ble støttet av et samlet byråd og er et av mange elementer i «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021.»

«Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021» inneholder 25 tiltak under 7 ulike temaer:
• Bergen som regnbueby
• Økt bevissthet rundt bruk av kjønnsrelaterte uttrykk
• Trygghet for LHBTI i møte med omsorgstjenester
• Bergen kommune som arbeidsgiver
• Bergen som inkluderende by for personer med ulik kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• Samarbeid med FRI og andre organisasjoner
• Bergen – en trygg by for flyktninger og personer med innvandrer- bakgrunn som er LHBTI

Bystyret har blant annet vedtatt følgende:
1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns – og seksualitetsmangfold 2017- 2021» og tiltakene som ligger i planen.
2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering – enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler i forbindelse med årlige budsjetter.
3. Bystyret ber byrådet sette i verk tiltak for å øke fastleger i Bergen sin kompetanse på LHBT+.

Blikk Nett kommer tilbake med mer info.