Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Rødt krever stans i forfølgelsen av LHBTI-personer i Tsjetsjenia.

Russisk uavhengig presse rapporterer at tsjetsjenske myndigheter har iverksatt aksjoner mot «antatt homofile menn» i landet.

Rapportene melder om at omfanget er så stort, at dette framstår som en koordinert kampanje fra regjeringens side. Det meldes om drap, tortur, mishandling, og at de arresterte tvinges til å angi andre «avvikere».

Rødt krever at norske myndigheter reagerer.
– Situasjonen for LHBTI-personer i Russland blir verre dag for dag, og disse aksjonene i Tsjetsjenia føyer seg inn i rekken av overgrep mot en utsatt gruppe mennesker som russiske myndigheter stilltiende aksepterer. Uten reaksjon fra andre land vil overgrepene bare fortsette og trolig eskalere i omfang, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Rødt krever at regjeringen tar opp situasjoner med russiske myndigheter umiddelbart, og forlanger stans i forfølgelsen av LHBTI-personer i landet.
– Videre ber Rødt regjeringa redegjøre for hvordan de vil følge opp denne situasjonen i samarbeid med andre land, EU, og Europarådet for å få stans i de gjentagende overgrepene mot LHBTI-personer og brudd på menneskerettigheter.