Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Homonettverket fikk på Arbeiderpartiets landsmøte i dag gjennomslag for en rekke tiltak på lhbt-feltet.

Arbeiderpartiet vil vurdere å innføre et tredje juridiske kjønnsalternativ. Forslaget om flere enn to juridiske foreldre skal også opp til vurdering.

Like før helgen lanserte Oslo politidistrikt sin hatkrimerapport for 2016. Rapporten viser blant annet at stadig flere hatkrimsaker mot lhbt fører til forelegg eller tiltale. Antallet anmeldelser av hatkrim mot lhbt har økt fra 33 tilfeller i 2015 til 41 i 2016. Hatkriminalitet var også et tiltak Homonettverket la fram for Arbeiderpartiets landsmøte. Arbeiderpartiet har vedtatt å bedre kunnskapen om hatkriminalitet gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag. I tillegg skal hatkrim omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens paragraf.

En hjertesak for Homonettverket er verdig eldreomsorg for lhbt-personer.
Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i dag at det tas initiativ til mere forskning på eldre lhbt-personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen.

I tillegg ønsker Arbeiderpartiet en ny og forsterket handlingsplan, samt økte midler til lhbt-organisasjonene. Partiet vil også støtte samisk lhbt-arbeid.

Andre tiltak Homonettverket fikk gjennomslag for:
Påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre
Forebygge homo som skjellsord. Alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkingen i læringsmiljøet.
Kjønns- og seksualitetsmangfold inn i seksualundervisningen. Fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensetting, relasjoner og ansvar.

Skuffet over Høyre
Leder i Homonettverket, Jon Reidar Øyan er strålende fornøyd etter dagens landsmøtedyst.
– Vi har hatt et godt samarbeid med lhbt-organisasjonene og programkomiteen i utarbeidelsen av programmet. Erfaringen fra tidligere landsmøter er at organisasjonen vektlegger våre standpunkt i disse spørsmålene, sier Øyan til Blikk Nett og legger til at han hadde forventet diskusjoner på enkelte punkter.

– Jeg hadde forventet mere diskusjon rundt et tredje juridisk kjønnsalternativ og flere juridiske foreldre. Vi har brukt en del tid på å forklare hva disse to sakene betyr og da stilner skepsisen. Nok en gang er jeg utrolig stolt av å tilhøre et parti som alltid har gått foran i likestillingsspørsmål.

Om ikke forslaget om flere enn to juridiske foreldre eller et tredje juridisk kjønn møter motstand innad i partiet, så er det andre som lover motstand. Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik sier i et intervju med VG at det må være tilstrekkelig å forholde seg til to juridiske kjønn, mann og kvinne. Nesvik mener Aps nye kurs for familiepolitikken vil skape «enorme problemer», få «uante konsekvenser» og «kaos». Det overrasker ikke Jon Reidar Øyan.
– Overhodet ikke. Frp har alltid gått baklengs inn i fremtiden i slike spørsmål. Og partiet kommer som regel diltende 10 til 20 år senere. Det jeg er mest skuffet over er at Høyre uttaler en like stor motstand mot dette spørsmålet som Frp. Her har Åpne Høyre en stor jobb å gjøre.

En verdig alderdom
Fredag 21. april var det 45 år siden straffelovens paragraf 213 ble opphevet, en lov som gjorde sex mellom menn ulovlig i Norge. Med den merkedagen i minne var det derfor stort for Jon Reidar Øyan å gå på talerstolen å snakke om en verdig eldreomsorg for lhbt-personer.
– Det har vært en av mine hovedsaker siden jeg ble leder i Homonettverket og jeg brukte mye tid i talen min til landsmøtet på å forklare hvor vanskelig det kan oppleves for lhbt-personer å bli eldre. Programkomiteen og redaksjonskomiteen hadde ikke tatt dette forslaget inn i programmet. Derfor måtte jeg opprettholde forslaget på nytt fra talerstolen under voteringen i dag, sier Øyan til Blikk Nett.

Det endte med enstemmig tilslutning fra landsmøtet.
– I tillegg vedtok vi å åpne for at enslige skal kunne få assistert befruktning. Summen av alle disse forslagene viser at vi har meislet ut en moderne og fremtidsrettet likestillingspolitikk på lhbt-området. Så akkurat nå er jeg jævlig glad!