Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fredag 28. april klokken 8.30 arrangerer Den norske Helsingforskomité og FRI en stille markering utenfor Russlands ambassade i Oslo.

«Vi krever at russiske myndigheter etterforsker og rettsforfølger påstandene om vold, drap og arrestasjoner av homofile tsjetsjenske menn, samt trusler mot journalistene som satte søkelys på situasjonen,» heter det i en pressemelding fra Den norske Helsingforskomité og FRI.

Nyheten om arrestasjoner, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia kom første april. Nesten en måned etter avsløringene er situasjonen for ofrene uforandret.

Situasjonen er uavklart og farlig for alle som er eller antas å være homofile i Tsjetsjenia nå.
– Vi må legge press på russiske myndigheter slik at de sørger for etterforskning av påstandene og sikkerhet for både ofrene og journalistene som skriver om dem, sier Ingvild Endestad, leder i FRI.

Russiske myndigheter har iverksatt forundersøkelser etter omfattende internasjonalt press. Et av kravene under denne aksjonen er at dette skal munne ut i rettslig forfølgelse av gjerningspersonene.
– De grove hendelsene vi har fått høre om er ikke oppstått i et vakuum. I årevis har tsjetsjenske myndigheter stått bak bortføringer, tortur og forfølgelse av meningsmotstandere og sårbare grupper, og det eksisterer i prinsippet straffrihet for disse handlingene. Russland må vise at Tsjetsjenia ikke er hevet over russisk og internasjonal lov gjennom en grundig etterforskning, sier generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Bjørn Engesland.

«Under aksjonen krever vi også at trusler mot journalister etterforskes og at det sørges for at disse får beskyttelse,» heter det i pressemeldingen fra FRI og Den norske Helsingforskomité.

Markering utenfor Russlands ambassade i Oslo, fredag 28. april, kl. 8.30, Drammensveien 74