Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Forsvaret har egen stand i Spikersuppa under Oslo Pride 2017 og deltar i paraden lørdag 1. juli.

Forsvaret har et slagord som lyder som følger: «For alt vi har. Og alt vi er». Det er et slagord som ifølge Forsvaret innebærer mangfold og like muligheter, uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion, kjønn og legning.

Det å delta med stand i Pride Park og med en parole i paraden er et oppdrag gitt Forsvaret i regjeringens handlingsplan «Trygghet, mangfold, åpenhet.»

10. mai 2017 gikk ordren for årets deltakelse på Oslo Pride 2017 ut til Forsvarets avdelinger med føringer om at man skal «Tilrettelegge for at eget personell får mulighet til å delta.»

– Det at Forsvaret deltar på Pride er meget viktig for å synliggjære at vi som organisasjon jobber aktivt for et mangfold i arbeidslivet. Her går man tilbake til Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot, sier prosjektleder Tom-Daniel Laugerud i en pressemelding.

Forsvarets stand i Pride Park i fjor var ifølge Forsvaret selv en stor suksess og det kom utelukkende positive tilbakemeldinger.
– Dette dreier seg i all hovedsak om å skape en bevissthet blant folk at i Forsvaret er det en absolutt nulltoleranse for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning. Vi ønsker også å informere om de mange mulighetene innen utdanning og karriere som Forsvaret kan tilby, sier Laugerud.

Tillitvalgtsordningen (TVO) er viktig i arbeidet innad i Forsvaret for å bygge på kjerneverdiene. TVO er i tillegg essensielle i arbeidet for å forebygge og forhindre trakassering eller mobbing basert på hudfarge, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning.
– Det er viktig å vise ved handling at Forsvaret er åpen og inkluderende organisasjon. Vi har soldater med forskjellige egenskaper og kvaliteter uavhengig av etnisitet, religion, kjønn og legning. De er alle med på å styrke Norges forsvar. Et mangfoldig forsvar, er et sterkt forsvar, sier landstillitsvalgt Anna Olivia Mohaugen i pressemeldingen.