Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kronikk av Ungkurd Norge Riksforbund og Kurdisk demokratisk samfunnssenter.

Den 29. juli vil den Nordiske Motstandsbevegelsen NMB, en åpent nynazistisk organisasjon, demonstrere midt i Fredrikstad under parolen «Knus homolobbyen». Som kurdere vet vi godt hva fascismens konsekvenser er, og for oss er det hevet over enhver tvil at vi må gå sammen i en blokade for å stoppe den fascistiske opptrappingen vi nå ser i emning her i Norge.

Hvem er den Nordiske Motstandsbevegelsen?
NMB har gjennom årene stått bak en lang rekke voldelige angrep på folk som ikke passer inn i deres verdensbilde: skeive, innvandre, jøder, muslimer og kvinner. Demonstrasjonen den 29. juli er et første forsøk på å organisere en stor annonsert markering på norsk jord. Hvis dette får gjennomføres uhindret og uten motstand fra befolkningen, vil det være en kraftdemonstrasjon og en klar seier for hatets fotsoldater.

NMB har en klar strategi og agenda med å innkalle til denne demonstrasjonen mot «homolobbyen». Det er ikke for å overbevise de store massene at de demonstrerer, men for å fremstå som en kraftig organisasjon som tør der andre viker, og for å tiltrekke seg de få som føler seg marginalisert av samfunnet og blir fascinert av bilder av ekstreme hvitkledde nazister. Slik bygger de sin organisasjon skritt for skritt, og det som nå ikke kan forestilles i noens villeste fantasi, kan i morgen være virkelighet. Derfor må vi ta NMB seriøst: Vi kan ikke forhandle med nazister og vi må innse at latterliggjøring og klovnekostymer alene ikke er nok til å overvinne dem.

Interseksjonalitet og mot til å være antifascist
For en skeiv bevegelse som er opptatt av interseksjonalitet og ønsker å ta på alvor de truslene alle i den skeive bevegelsen utsettes for, vil det være på sin plass å hente lærdom fra den kurdiske bevegelsen. I Midtøsten pågår nå en krig der menneskerettigheter er under harde angrep, IS kaster skeive fra tak, totalitære regimer som det i Iran henger mennesker daglig, og Tyrkia fengsler all opposisjon og angriper forsøk på å organisere pride-parader. Nordfront deler sitt verdenssyn med disse totalitære organisasjonene og statene. De mener at de med makt har rett til å fjerne alle som kan bli en forstyrrelse for deres verdenssyn.

Kampen mot fascismen er også en feministisk kamp – våre kamerater i Syria kjemper en kamp for hele verden med feminisme som ideologi. Feminisme står i direkte motsetning til de totalitære kreftene rundt omkring i verden, ikke minst med fascismen som vi ser gjøre sitt inntog her hjemme. I Syria ofrer de sine egne liv for et demokratisk samfunn bygget på likestilling. Når de tør å kjempe mot IS, så må vi tørre å kjempe mot NMB. Alt annet ville være respektløst mot våre kamerater i Syria. Kurderne i Norge er enige med kurderne i Syria om at antifascisme må være en global kamp.

Hvorfor blokade?
Blokade er ikke noe skummelt eller dramatisk. Det er en enkel handling hvor vi alle står sammen og bruker våre kropper for å skape et ukrenkelig skjold som viser at vi ikke vil akseptere at organisasjoner som ønsker oss døde vokser i dagens samfunn. Blokade er en taktikk med lang tradisjon innenfor politisk aktivisme på flere fronter. Det har blitt brukt av engasjerte ungdommer som ønsker å verne om naturen, av fagforeninger som kjemper for deres rett til sikte arbeidsvilkår, av bønder som kjemper for en landbrukspolitikk som verner om livet i deres distrikter og av urfolk som ønsker å bevare sine områder, tradisjoner og levesett. Fra tidlig alder kan vi lese i lærebøker om sivil ulydighet som metode, og hvor det noen ganger kan være den eneste muligheten for å påvirke ting som er galt i verden. Blokade som aksjonsform er like legitimt i Fredrikstad som i hvilket som helst av disse eksemplene.

En blokade hvor befolkningen går bredt sammen, er den beste måten å hindre NMB fra å holde sin marsj og spre sin hatefulle ideologi. Ved å ta ifra nazistene den seieren de ønsker viser vi at mangfoldet er større og sterkere i Norge og at de aldri kan få fotfeste her.

Hele Norge mot nazisme
Nazistene har strategisk valgt Fredrikstad som sted for sin markering. Organisasjonen står mye sterke i Sverige, og er nødt til å mobilisere på tvers av landsgrenser for å nå de tallene de er avhengige av for å kunne fremstille marsjen som vellykket. En seier for nazistene i Fredrikstad er en seier for alle nazister i hele Norden. Derfor må vår antirasistiske ideologi også overskride alle grenser. Da yesidiene i Kurdistan ble angrepet av IS var det de kurdiske styrkene sin plikt å reise dit for å frigjøre dem. Kurdere er vant til å handle i solidaritet uavhengig av landegrenser, og som et folk som er atskilt på grunn av dem, er det like naturlig for oss å reise til Oslo for å demonstrere som det er for oss å dra til Fredrikstad.

Paradokset i samtalen om blokade er at nasjonale organisasjoner som til daglig fokuserer på aktiviteter i Oslo får det til å handle om å unngå storbydominans når de sier at de ikke vil delta i markeringer i Fredrikstad. Men er det ikke nå viktigere enn noensinne å faktisk agere nasjonalt? Pride i Oslo er for eksempel en markering som finner sted lokalt i Oslo, men hvor folk fra hele landet kommer for å samles om saken. Vi som skriver dette er fra Fredrikstad og Oslo, og vil aldri forestille oss å skulle forlate våre venner og kamerater alene i kampen mot fascisme, uansett hvem sitt nabolag det er som blir angrepet.

Aldri mer
Nazistene som skal marsjere i Fredrikstad har en ideologi som er bygget på utslettelse og hat. Hvis uttrykket «aldri mer» skal ha noen mening, kan dette kun skapes aktivt gjennom å gå sammen og forsvare de ideer som nå er under angrep. Vi som kurdere ser denne situasjonen som dypt alarmerende, og akter ikke å gå inn i historien som de som tiet og ikke turte. Derfor håper vi at alle som står for mangfold, likestilling og frihet står ved vår side i Fredrikstad og viser at vi tar arven etter andre verdenskrig og 22. juli på alvor ved å sørge for at det ikke skjer igjen, og at ideologiene som motiverte dem ikke får vokse seg sterke i fred.

Ungkurd Norge Riksforbund
Kurdisk demokratisk samfunnssenter

Mer info om:
• Blokker Nazistene // Fredrikstad

• Stopp nazistene