Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Den planlagte demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen, under parolen «Knus Homolobbyen», skulle etter planen gå i Fredrikstad 29. juli. Nå er demonstrasjonen avlyst.
Ifølge politiet trekkes tillatelsen tilbake fordi det er fare for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel.»

«Vi hadde i utgangspunktet sagt ja til denne demonstrasjonen, men vi har jobbet i lang tid med å se på sikkerheten rundt arrangementet. Det har vært en utvikling som gjør at demonstrasjonen, og særlig de varslede motdemonstrasjonene, ser ut til å bli av et helt annet omfang enn vi antok tidligere. Det er grunn til å tro at motdemonstrasjonene vil være organiserte og potensielt voldelige. Vi velger derfor å si nei til søknaden,» sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK.

En rekke motdemonstrasjoner har lenge vært under planlegging og det ville blitt et massivt oppmøte av motdemonstranter i Fredrikstad 29. juli. Politiets linje har hele tiden vært at demonstrasjonen «Knus Homolobbyen» er innenfor ytringsfrihetens grenser.

Nå vil politiet gå i dialog med Den nordiske motstandsbevegelsen
«Det er sikkerhet og fremkommelig som er vårt anliggende. Vi gjør ikke dette fordi vi ikke liker denne marsjen. Vi skal sørge for at ytringsfriheten ivaretas, men det må være forsvarlig sikkerhetsmessig,» sier Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK.