Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Skal du til Sverige i sommer? Da kan du få med deg «Pride under ytan» som åpnet på Kosterhavet informasjonssenter i juni. Utstillingen tar for seg pride under havoverflaten og stiller spørsmål ved hvorfor noe ses på som naturlig og noe som unaturlig.

–Visse dyrs adferd, som stemmer overens med hva vi oppfatter som normalt, anvendes ofte for å forklare hvordan menneskers ‘naturlige’ seksuelle adferd skal være og hvordan en ‘naturlig’ familie skal se ut, sier Maria Bodin bestyrer ved naturum Kosterhavet.

Ifølge Bodin snus dette tankesettet på hodet siden livet i havet viser en stor variasjon av hvordan kjønn utvikles og forandres, akkurat som variasjonen i hvordan den seksuelle forplantningen foregår.

Stor variasjon
–«Pride under ytan» viser hvordan samfunnets normer om kjønn og seksualitet har endret seg og fortsatt endrer seg. Gjennom å løfte frem den store variasjonen i havet og organismenes unike tilpasning til ulike miljøer, blir det tydelig at det ikke bare finnes én måte som er rett eller naturlig, sier Bodin.

Her er et utvalg av dyr som ’forklarer seg’ i utstillingen ved hjelp av snakkebobler:

Havskilpadden graver sine egg ned i sanden på stranden. Temperaturen i sanden bestemmer om eggene skal bli en hun eller han. Når det er 26-28˚C i sanden blir det hanner og 32 ˚C eller mer blir det hunner.

Krokodillen legger sine egg i løvhauger på land. Temperaturen i løvhaugen bestemmer om eggene ska bli en hun eller han. Ved lavere temperatur blir det hunner og ved høyere temperatur blir det hanner.

Når nordhavsreken er liten er den hankjønnet. Etter cirka tre år bytter den kjønn og blir hun.

Sjøharen, en form for snegl, er tvekjønnet. De har som oftest gruppesex. De former såkalte parringskjeder med opp til ti individer og kobler seg til hverandre. Hver sjøhare oppfører seg som en han i forhold til partneren foran seg og hun til partneren bak seg. Sjøharen som er lengst frem agerer altså bare som hun og den bakerste som han.

«Pride under ytan» gir også mye informasjon om lhbt-begreper, historikk og rettigheter. Utstillingen står ut 2017.

Naturum Kosterhavet, Hamnevägen 30, Sydkoster, Sverige