Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) inviterer 2. og 3. september til Get Your Sh!t Together, en to-dagers festival full av musikk, kunst, workshops og foredrag, alle med fokus på praktiske tiltak for å motvirke hat.

Bakgrunnen for festivalen er at man den siste tiden har sett at politiske ytringer blir mer ekstreme og mer hatefulle.
– Vi trenger ikke se lenger enn til vår egen regjering som med drøyere og drøyere utspill har hjulpet til med å normalisere fremmedfrykt og rasisme. Samtidig demonstrerte nazister nylig mot «Homolobbyen» i Kristiansand. Vi godtar ikke denne utviklingen og vi skal ikke være passive, sier Natalia Kappos og Katinka Goffin i SNU.

Alle er velkommen på festivalen og SNU mener alle har de verktøyene de trenger i kampen mot høyreekstremt hat.
– Og vi vil vise deg hva de er og hvordan du kan bruke dem.

Samarbeid mot hat
Aktivismefestivalen Get Your Sh!t Together sier nei til sexisme, rasisme, homofobi, transfobi, funkofobi, islamofobi og hat. De sier ja til å respektere hverandre, inkludere alle sammen, lytte til andres opplevelser, lære av hverandre, samt og samarbeide.

Med seg SNU en rekke organisasjoner og ildsjeler, som Landsforeningen mot rasisme – LMR, Skeiv Ungdom, Humanistisk Ungdom, Unge funksjonshemmede, Skeiv Verden, Motmakt og mange flere. Det blir også konserter med blant andre Intetskjønn og Ellen Koyote, samt aktiviteter som yoga og åpen mikrofon. De ulike oragnisasjonene bidrar med workshops om alt fra kritisk tekning til påvirkningsarbeid.
– Selv om vi sier at vi må stå opp mot høyreekstremisme, så vet vi at det ikke alltid er like lett å gjøre, sier Katinka Goffin.

– Mange vet kanskje ikke hva de burde gjøre for å markere motstand. Noen møter høyreekstreme holdninger, rasisme, homofobi og transfobi, med mer, i egen familie eller i vennegjengen. Da kan det være utfordrende å si i fra. Derfor ønsker vi å gi folk noen redskaper som de kan bruke slik at det blir lettere å si i fra når noen kommer med hatefulle ytringer.

Natalia Kappos og Katinka Goffin. Foto: Reidar Engesbak.

Restart som verktøy
Skeiv Ungdoms Restart-prosjekt er et av redskapene som tas i bruk på festivalen. Skoleprosjekt Restart handler om å skape en tryggere og mer inkluderende skole og gjennom workshops for ungdomsskole- og videregående klasser lærer elevene om mangfoldet som finnes av kjønn, seksualitet, om båsene man dyttes inn i og normene som ofte begrenser. Gjennom refleksjonsspørsmål og øvelser oppfordres elevene til å utfordre kjipe normer slik at alle skal ha trygghet til å være seg selv.

– Restart-metoden er perfekt å bruke til det vi fokuserer på under aktivismefestivalen vår, sier Natalia Kappos.

– Festivaldeltagerne får da gode redskaper som gjør dem godt forberedt i møte med hatefulle ytringer. Når man er godt forberedt har man et bedre utgangspunkt for å ta til motmæle, sier Kappos.

Håper på en årlig festival
For arrangørene er det viktig å gi deltagerne gode argumenter, som ikke bare arresterer meningsmotstandere – men som faktisk kan endre tankesett og holdninger.
– Alle meningsmotstandere er jo ikke høyreekstreme. Mange har adoptert dårlige holdninger som finnes i samfunnet og unnlatt å utfordre dem. Hvis du viser at disse holdningene er uakseptable, gjerne på en strategisk måte og med kunnskap, så kan du endre holdningene til en venn, et familiemedlem eller andre du møter, både på sosiale medier og i dagliglivet, forklarer Goffin.

Årets aktivismefestival er den første i en rekke lignende festivaler. Det er i alle fall håpet.
– Det er mange som føler på en håpløshet nå for tiden. Både det at Trump ble USAs president, men også på grunn av høyreekstreme strømninger i Europa, og ikke minst i Norge. Derfor må vi tenke interseksjonelt og vi håper SNUs festival kan bli en årlig festival hvor folk kan lære mer om interseksjonalitet.

Get Your Sh!t Together: Aktivismefestival, 2. og 3. september, Forandringshuset, Grønlandsleiret 41, Oslo.

Mer info her: Get Your Sh!t Together: Aktivismefestival på Facebook