Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fram til stortingsvalget mandag 11. september, kan du lese intervjuene Blikk har gjort med partilederne. I dag forteller Bjørnar Moxnes, leder av Rødt, hvorfor han mener at lhbt-velgere skal stemme på hans parti.
Tekst: Jan P. Solberg.

Hvorfor skal lhbt-velgerne stemme på ditt parti?
Fordi Rødt jobber for at alle skal kunne få leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering, og få leve frie og gode liv som hele seg. I år vedtok vi for første gang et eget kapittel om skeiv politikk i arbeidsprogrammet. Det er vi stolte av, og det forplikter.

Lhbt-personer har oppnådd mange av de samme juridiske rettighetene som landets øvrige borgere. Er kampen over?
Nei. Til tross for framgangen er det fortsatt fordommer mot personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Ingen skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å være seg selv. Vi skal feire de seirene vi har hatt, og så må vi fortsette kampen. Ingen er fri før alle er fri.

Hva må gjøres for få slutt på «jævla homo» som et av de mest brukte skjellsordene i skolen?
Rødt vil ha offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk både i barnehagene og skolene, i tillegg til kommunene og i arbeidslivet. Vi vil sikre finansieringen til Rosa Kompetanse og støtte til lhbt-organisasjoner.

Hva må gjøres for få slutt på at én av fire menn synes homofile menn er frastøtende, og at én av seks menn ville flyttet seg vekk fra en homofil på bussen? (ifølge en undersøkelse fra 2013).

Vi har vedtatt at vi vil jobbe for å avdekke og avskaffe diskriminering av lhbt-personer i yrkeslivet, og på alle andre arenaer. Vi vil også støtte produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner.

Hvorfor får så få homofile asylsøkere opphold i Norge? (I 2015 fikk 45 av 68 skeive asylsøkere avslag. UDI fører ikke statistikk over seksuell orientering som søkegrunnlag. Tallene er basert på manuelle rapporter fra førstegangssamtaler.)
Her støtter vi oss på de som kjenner dette feltet godt, blant annet Skeiv Verden og SEIF som kan fortelle at det er behov for økt kunnskap hos utlendingsmyndighetene. Skeive asylsøkere møter svært strenge beviskrav, og forklaringene deres må passe inn i et vestlig syn på homofili. Vi er bekymret når vi hører at det er de svakeste, for eksempel de som kommer fra bygda, har lav eller ingen utdannelse, har levd skjult hele livet og ikke kjenner til lhbt-organisering, som kommer dårligst ut. Rødt vil arbeide for økt kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger, kreve kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak, og arbeide for at lhbt blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.

Hva mener ditt parti om «det tredje» kjønn» som juridisk alternativ til «mann» og «kvinne»?
Vi ønsker at det skal innføres et tredje juridisk kjønnsalternativ. Vi vil også jobbe for at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig.

Ekstra: Bør organisasjoner, også religiøse, som diskriminerer lhbt-personer miste statsstøtten?
Ja.