Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fram til stortingsvalget mandag 11. september, kan du lese intervjuene Blikk har gjort med partilederne. I dag forteller Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, hvorfor han mener at lhbt-velgere skal stemme på hans parti.
Tekst: Jan P. Solberg.

Hvorfor skal lhbt-velgerne stemme på ditt parti?
Fordi vi er opptatt av at du skal kunne leve ditt liv, slik du ønsker, der du ønsker det. Vi ønsker trygghet og gode tjenester nær folk. Vi har mange skeive i partiet og har plass til flere som vil være med å bidra til å legge politikken nær folk.

Lhbt-personer har oppnådd mange av de samme juridiske rettighetene som landets øvrige borgere. Er kampen over?
Nei. Uvitenhet, hets og sjikane i hverdagslivet, på skolen eller jobben eller i helse- og omsorgsapparatet er dessverre fortsatt et problem for mange. Det må vi fortsette å kjempe for å endre.

Hva må gjøres for få slutt på «jævla homo» som et av de mest brukte skjellsordene i skolen?
Alle har et ansvar for å gripe inn når noen bruker «jævla homo». Vi må gjøre ungdom bevisst på at ordene de sier faktisk kan såre og gjøre hverdagen vanskeligere for andre.

Hva må gjøres for få slutt på at én av fire menn synes homofile menn er frastøtende, og at én av seks menn ville flyttet seg vekk fra en homofil på bussen? (ifølge en undersøkelse fra 2013).
Det er trist og leit at så mange er så fordomsfulle. Samtidig skal vi huske på at samfunnet har tatt mange skritt i riktig retning de siste tiårene. Det har skjedd fordi enkeltpersoner har vært villige å stå fram, fordi de har blitt møtt med aksept og fordi folkevalgte har vært villige til å kjempe for inkludering. Det må vi fortsette med, og jeg både håper og tror at vi skritt for skritt går mot et samfunn som ser på lhbt-personr som en del av det normale mangfoldet.

Hvorfor får så få homofile asylsøkere opphold i Norge? (I 2015 fikk 45 av 68 skeive asylsøkere avslag. UDI fører ikke statistikk over seksuell orientering som søkegrunnlag. Tallene er basert på manuelle rapporter fra førstegangssamtaler.)
et er umulig å gå inn i konkrete saker og kommentere hvorfor det ble avslag. Senterpartiet mener prinsipielt at mennesker som har rett på beskyttelse skal få det. Det gjelder også de som blir forfulgt på grunn av sin seksuelle legning.

Hva mener ditt parti om «det tredje» kjønn» som juridisk alternativ til «mann» og «kvinne»?
Senterungdommen fremmet forslag om dette på landsmøtet, men fikk ikke flertall. Vi har altså ikke programfestet det.

Ekstra: Ønsker ditt parti å øke eller redusere den økonomiske støtten til lhbt-organisasjonene i Norge?
Senterpartiets sier at det er en «viktig offentlig oppgave å bidra til å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn.» Derfor går vi inn for å støtte tiltak og planer for å øke aksepten for kvinner og menn født i feil kropp og lhbt-gruppene i alle lokalsamfunn og intensivere arbeidet mot hatkriminalitet. Vi nevner også spesielt at vi vil legge til rette for at lhbt-ere kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med helsevesenet. Hva dette betyr i konkrete bevilgninger må vi nesten komme tilbake til når statsbudsjettene kommer.

Hvordan vil Sp stoppe lhbt-flukten fra bygda?
Inntrykket mitt er at flere og flere er åpne og lever gode liv også utenfor de store byene. At mange unge lhbt-ere flytter fra bygda kan nok i stor grad ha med utdannings- og jobbmuligheter å gjøre. Derfor er det svært viktig at vi legger til rette for at både utdanningsinstitusjoner og spennende arbeidsplasser også kan etableres utenfor de største byene.