Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fram til stortingsvalget mandag 11. september, kan du lese intervjuene Blikk har gjort med partilederne. I dag forteller Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet, hvorfor hun mener at lhbt-velgere skal stemme på hennes parti.
Tekst: Jan P. Solberg.

Hvorfor skal lhbt-velgerne stemme på ditt parti?
Fordi lhbt-personer er som alle andre i dette landet, og FrP har den beste politikken for alle, uavhengig av legning eller bakgrunn. Jeg er sikker på at frustrasjonen over at bestemor ikke får sykehjemsplass er like stor hos lhbt-personer som hos øvrige lag av befolkningen. Det samme gjelder tryggheten for arbeidsplassen sin og at bilen de eier kjører på trygge veier eller at toget hjem fra jobb kommer fram i tide. Alle som er opptatt av dette, og er enig i at Norge trenger en streng, men rettferdig innvandringspolitikk, lave skatter og avgifter og at tidenes samferdselssatsing skal fortsette, bør stemme på FrP.

Lhbt-personer har oppnådd mange av de samme juridiske rettighetene som landets øvrige borgere. Er kampen over?

Nei. Fortsatt ser vi at lhbt-personer blir mobbet og trakassert, noe som er totalt uakseptabelt. Det vil alltid være viktig å kjempe for at alle er likeverdige og skal ha like rettigheter.

Hva må gjøres for få slutt på «jævla homo» som et av de mest brukte skjellsordene i skolen?
Alle skoler må ha et systematisk arbeid mot mobbing og det må slås hardt ned på alle typer mobbing. Både skoleeier, ledelsen og de ansatte har en plikt å gripe inn mot mobbing og manglende innsats må få konsekvenser.

Hva må gjøres for få slutt på at én av fire menn synes homofile menn er frastøtende, og at én av seks menn ville flyttet seg vekk fra en homofil på bussen? (ifølge en undersøkelse fra 2013.)
Undersøkelsen er fire år gammel, så jeg håper at resultatene er bedre i 2017 enn i 2013. Det er viktig at vi har et samfunn som bygger på likeverd og respekt for menneskers egenart, hvor alle har et ansvar for å bryte ned fordommer. Skolen har et særskilt ansvar for å fremme toleranse og respekt for alle mennesker.

Hvorfor får så få homofile asylsøkere opphold i Norge? (I 2015 fikk 45 av 68 skeive asylsøkere avslag. UDI fører ikke statistikk over seksuell orientering som søkegrunnlag. Tallene er basert på manuelle rapporter fra førstegangssamtaler.)
Det er en rekke forskjellige grunner til at personer får avslag. Norge har et system hvor rettssikkerhet står i høysetet. Alle får sin søknad grundig vurdert av Utlendingsdirektoratet og kan klage til Utlendingsnemnda. I en liten gruppe asylsøkere som dette vil det være naturlig at andelen som får opphold og avslag varierer noe fra år til år. FrP fører en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk, der de som har krav på beskyttelse får opphold.

Hva mener ditt parti om «det tredje» kjønn» som juridisk alternativ til «mann» og «kvinne»?
FrPs stortingsgruppe har stemt imot en tredje kjønnskategori.

Ekstra: Om FrP danner regjering alene, vil lhbt-organisasjonene i Norge miste økonomisk støtte?
FrP mener frivilligheten er en viktig del av det norske samfunnet og ønsker å fortsette å støtte organisasjoner innen alle områder, også lhbt.