Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Ifølge en ny norsk studie blir barnehagebarn møtt med kjønnsstereotypier.

– Jentene blir omtalt som yndige og søte, mens guttene er store og sterke, sier Aud Torill Meland, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Studien Tracking gender in kindergarten. Early Child Development and care er basert på barnehagelærerstudenters observasjoner i forbindelse med en treukers praksisperiode, og barnehagene er fra forskjellige kommuner i Sør-Rogaland.

Førsteamanuensis Aud Torill Meland og universitetslektor Elsa Kaltvedt står bak studien.
– Studentene fikk i oppgave å observere hvordan ansatte forholder seg til jenter og gutter i barnehagens pedagogiske praksis. For eksempel barn i lek og kommunikasjon, rutinesituasjoner som måltider, av- og påkleding og barn i lek både ute og inne, sier Aud Torill Meland til Blikk nett.

Perling for jentene og lego for guttene
Resultatene av studien viser at barn blir møtt med kjønnsstereotypier.
– Jenter fikk kommentarer på at de var yndige og søte, mens guttene var store og sterke. Dette gjenspeilet seg i kommentarer fra de ansatte på barnas bekledning. Jentene var søte prinsesser og guttene kule og tøffe, sier Meland.

Forskeren legger til at barna også ble stimulert til å velge lekeaktivitet og leketøy ut fra kjønn. Jentene ble oppfordret til dukkelek, tegning og perling, mens guttene ble anbefalt å leke med biler, klosser eller lego.
– Studien dokumenterer også at jenter som valgte å argumentere for egen sak lett ble oppfattet som brautende og kranglete. De skulle helst være søte og yndige og innordne seg, og det var dette som ble belønnet. Jenter og kvinner for den saks skyld, blir fort oppfattet som plagsomme og krevende når de tar plass, sier hun.

– Observasjoner viste også at når barn selv valgte aktiviteter på tvers av kjønnsstereotypiske lekemønstre, så ble de penset inn på aktiviteter basert på tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

– Bevissthet om kjønn må inn i barnehagene
Hvordan kan barn begrenses av de ansattes tradisjonelle kjønnsrolleoppfatninger i norske barnehager 2017? Det syns forskeren er vanskelig å svare på.
– Det er ikke lett å besvare. Vedlikeholdelse av kjønnsstereotypier i barnehagen er nok mye ubevisst. Derfor må bevisstheten om og søkelyset på tematikken både i utdanning og blant ansatte i norske barnehager økes. Vi tror for øvrig samme resultat er å finne i skolen. I Norge har vi fortsatt et kjønnssegregert arbeidsmarked, sier hun.

Bevissthet om kjønn må starte allerede i barnehagen. Både barnehage, foreldre, media og samfunnet for øvrig bidrar til at kjønnsstereotypier får utvikle seg, forteller forskeren.
– At gutter og jenter får ulik oppmerksomhet fra de ansatte er ikke noe nytt. Mange studier både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen skoleforskning, viser dette. Ulik oppmerksomhet kan både påvirke jenters og gutters valg av utdanning og fremtidig yrke, sier hun.