Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram torsdag 12. oktober. Lhbti-potten står nærmest på stedet hvil. – Men det ligger penger til å gjennomføre en bred levekårsundersøkelse og det er gode nyheter, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn ligger under post 72 i Barne- og likestillingsdepartementets proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2018. Midlene skal brukes til tilskuddsordningen Bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. 
Ordningen omfatter tilskudd til tidsavgrensede aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekårene og livskvaliteten for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Ordningen omfatter også driftstilskudd til de landsdekkende lhbti-organisasjonene, i tillegg til regelmessige aktiviteter. Ordningen forvaltes av Bufdir.

Regjeringens forslag til lhbt-midler er på 11 578 kroner, mot 11 274 000 kroner i 2017 og 10 967 000 i 2016.

FRI er skuffet over at det ikke ligger noen reell økning i budsjettet for 2018.
– Men det er noen nye punkter som er positive, sier FRI-leder Ingvild Endestad.
– Det settes blant annet av penger til å gjennomføre en bred levekårsundersøkelse i tråd med stortingsvedtaket. Det er gode nyheter. Økt kunnskap og forståelse for de utfordringene som finnes er helt nødvendig for, sier Endestad.

FRI skulle gjerne sett at budsjettet inneholdt flere frie midler som de ulike organisasjonene selv kan sette rammebetingelser for.
– Det er organisasjonene selv som best vet hvor skoen trykker. Det er noe vi har adressert i mange år nå og det er synd det fortsatt står på stedet hvil.

Blikk følger opp statsbudsjettet etter hvert som det kommer nye punkter.