Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Politioverbetjent Bård Stensli har i mange år gjort en uvurderlig innsats ved å gi homofile i norsk politi et ansikt og en stemme. 18. oktober mottar Bård Stensli YS’ likestillingspris for 2017 under YS-konferansen.

– Gjennom 25 år som åpen homofil i politiet har Bård satt dype spor av respekt, raushet og inkludering, sier Jorunn Berland, leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Bård Stensli jobber i dag som politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og har mange års erfaring fra ulike avdelinger i politiet. Han stod selv frem som homofil i 1992 og har i alle år poengtert hvor viktig det er å vise at politiet har homofile og lesbiske i egne rekker.
– Det er bare 45 år siden norsk politi, med straffeloven i hånd, gjorde livet vanskelig for homofile menn. Fremdeles ser vi i mange land at myndigheter og hatgrupper bidrar til drap, tortur, overgrep og fengsling av homofile og lesbiske, påpeker Berland i et intervju på nettsidene til YS.

Stensli har jobbet mot hatkriminalitet på alle arenaer, blant annet med Rosa kompetanse justis og Mangfoldskonferansen. Han har vært aktiv pådriver for politiets deltakelse i Europride. Han har kjempet for å få LHBT og hatkriminalitet inn som tema på Politihøyskolen. Og han har frontet saken i media.
– Bård Stensli har jobbet grundig og systematisk over lang tid med et tema som kan oppleves utfordrende. Innsatsen hans har vært langt mer enn en kamp for mangfold og inkludering i personalpolitikken. Han har vært med på å endre politiet, sier YS-lederen.

– Bård er modig og målrettet. Han har et genuint ønske om å gjøre en forskjell, og har bygd et stort nettverk innenfor LHBT-miljøet nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør ham til en unik rollemodell og en ekte ildsjel. Gjennom sitt virke bidrar han til å skape et inkluderende arbeidsmiljø i politiet, men også et inkluderende samfunn hvor alle kan få lov til å være seg selv.

Fakta om YS’ likestillingspris
· Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
· Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
· Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
· Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS’ likestillingspris er: Hans-Erik Skjæggerud, (leder), Parat, Per Jørgen Halvorsen, AVYO, Else Marie Brodshaug, Delta, Nanna Ringstad, Finansforbundet, Monica Paulsen, Negotia, Lill Fischer, Parat, Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hege Herø (sekretær), YS.