Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fredag 20. oktober arrangerer FRI Oslo og Akershus seminar og workshop om antirasisme og inkludering.

– Arrangementet er åpent og gratis for alle å delta på. Det er etter initiativ fra vårt nystartede Antirasistisk utvalg i FRI OA at seminaret finner sted. Målet er blant annet å få flere på banen i arbeidet med å bevisstgjøre oss alle på både privilegier og mekanismer som gir utslag i at noen har det bedre enn andre, sier Hans Heen Sikkeland styreleder i FRI OA.
– Vi må alle bevisstgjøre oss på at rasisme preger livene til folk.

– Påvirker livene til mange skeive
Seminaret avholdes i Fredshusets lokaler midt i Oslo sentrum fra klokken 18:00 fredag 20. oktober.

Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verdens generalsekretær, holder hovedinnlegget. Seminaret skal også være en workshop hvor innspill til videre arbeid ønskes velkommen.
– Alle som føler rasisme på kroppen, som ønsker å bidra, som vil lære mer om temaet gjennom erfaringsutveksling eller er nysgjerrige på hvordan vi kan jobbe antirasistisk, er velkommen, sier Sikkeland.

– Vi vet at rasisme hver dag påvirker livene til mange skeive i byen vår – internt i miljøet, i egen organisasjon, i arbeidslivet og andre plasser. Dette vil vi gjøre noe med. Og derfor inviterer vi nå til antirasistisk seminar og workshop helgen 20. – 21. oktober, sier Sikkeland.

Innspill og pådriverrolle
Det antirasistiske utvalget som FRI OA har nedsatt skal jobbe videre med innspillene som kommer denne kvelden, og skal så drive det antirasistiske arbeidet videre i FRI.

Allerede dagen etter, lørdag 21. oktober, fortsetter arbeidet med et internt seminar for utvalget og medlemmer i FRI OA.
– Utvalget er relativt nytt, og vi har akkurat kommet i gang, sier Kaja Glenne Lund, styremedlem i FRI OA og en av pådriverne i det nye utvalget.

– FRI jobber hver dag for å bedre livsvilkårene til alle skeive i Norge. Det betyr i praksis at FRI er og skal være en antirasistisk organisasjon og som jobber mot strukturell rasisme og undertrykking. Men antirasistiske holdninger kommer ikke av seg selv, påpeker Glenne Lund, og avslutter.

– Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme – og gjennom deltakelse lære hvordan vi alle kan bidra til at FRI, andre organisasjoner og samfunnet som helhet kan bli bedre på antirasisme og inkludering.

Seminar og workshop «Hvordan bli en inkluderende og antirasistisk organisasjon?»
Fredag 20. oktober, kl. 18, Fredshuset, Møllergata 12

Gratis og åpent for alle. Meld deg på her: «Hvordan bli en inkluderende og antirasistisk organisasjon?»