Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Åpne Høyre deltok i første del av oktober på den årlige samlingen for lhbt-organisasjonene til Europas liberal-konservative. Flere sentrale lhbt-tema ble tatt opp.

– Det er stor bekymring for situasjonen til lhbt-personer i Øst-Europa. Det kommer alarmerende meldinger fra flere land, også innad i EU, sier Åpne Høyre-leder Helge Ytterøy L’orange.

Ytterøy L’orange forteller at han som norsk representant fikk muligheten til å legge frem hvordan Norge jobber gjennom EØS-midler, der rundt 33 millioner kroner har gått til å styrke lhbt-organisasjoner gjennom 75 ulike prosjekter under forrige 5-årsperiode.

– Arbeidet vi gjør vakte interesse, særlig fordi vi har funnet en samhandlingsform ukjent for EU-landene internt. Norges bidrag på dette området står i en særstilling, og er svært viktig at videreføres, konkluderer Åpne Høyre-lederen.

Avgjørende støtte
Lhbt-organisasjonen LGL i Litauen er en av organisasjonene som nyter godt av EØS-midlene.
– Norges støtte har vært avgjørende. For å være helt ærlig ville fremgangen for lhbt-personers rettigheter aldri skjedd uten støtte gjennom EØS-midlene, sier Tomas Vytautas Raskevičius, leder i LGL, i et intervju på regjeringens nettsider.

LGL har fått EØS-midler til flere prosjekter for å fremme lhbt-personers rettigheter. Det samme har andre lhbt-aktivister og frivillige organisasjoner. Samtidig har den norske ambassaden i Vilnius engasjert seg gjennom offentlig å vise støtte til Baltic Pride og organiseringen av Litauens nasjonale likestillings- og mangfoldspris i år, hvor Baltic Pride vant prisen for årets gjennombrudd. Norge har også bidratt til å skape økt synlighet og aksept gjennom å støtte festivalen Kreivės, en årlig filmfestival som har vist skeive filmer siden 2014.

– Norge har gjennom EØS-midlene bidratt til å starte Litauens transpersondiskurs. Støtten har gått til et prosjekt som førte til publiseringen av historiens første faglitteratur om transpersoner på litauisk, sier Tomas Vytautas Raskevičius, som i våres overrakte prosjektet til den litauiske helseministeren.

Håndtering av lhbt-flyktninger
Andre tema som ble tatt opp på den årlige samlingen var situasjonen for regnbuefamilier.
– Åpne Høyre vil inngå i en arbeidsgruppe for å se nærmere på situasjonen og erfaringer i de ulike landene. Også ulikheter i arbeidet med å få lovfestet samkjønnet ekteskap ble diskutert, særlig forskjellen mellom innføringene i Frankrike og Tyskland.

Åpne Høyre fikk også gjennomslag for en felles uttalelse om behovet for å gi beskyttelse til lhbt-flyktninger.
– Åpne Høyre har jobbet mye med dette temaet, og blant annet fått Høyres landsmøte med på at kunnskapen og forståelsen knyttet til lhbt-flyktningers situasjon må bedres i hele asylkjeden, sier Ytterøy L’orange.

– Vi har avdekket tilsvarende utfordringer i andre europeiske land. Samtidig ser vi at lhbt-asylanter som avvises i Norge blir trodd og får opphold i for eksempel Tyskland. Det vitner om en uholdbar forskjell i håndteringen av lhbt-flyktninger, sier Helge Ytterøy L’orange.

Uttalelsen munner ut i seks konkrete krav til de europeiske landene som vil bedre håndteringen av lhbt-flyktninger på tvers av Europa.

Les uttalelsen her:

European LGBT Centre-Right Alliance
Europe has an obligation to give shelter to vulnerable refugees.

Based on the experiences of war and flight within Europe during the great wars in the last century many European states and also the European Union have been seeing it as their obligation to grant asylum to refugees.

Over the last years we have seen increased migration into Europe. Many refugees come from war-stricken countries like Syria. Even more people migrate for economic reasons – on legal and illegal ways – hoping to find a better life in Europe.

It is obvious that we won’t be able to welcome all those who want to make a new life in Europe. The task of integration is enormous and is still one of our biggest challenges and will be for a long time. Therefore measures to reduce the number of refugees are increasingly established.

Still the situation for migrants trying to cross the Mediterranean Sea still sends shocking pictures around the world. Responsible for this are ruthless syndicates organising human trafficking not only in Africa, but also in the Middle East and Asia. Europe must increase measures and establish cooperation to fight these ruthless syndicates. Responsible parties must be held responsible. The European countries must solve these challenges in common. The European societies must not let the Mediterranean member states carrying the main part of the burden. Each country must take its part of the responsibility.

It is imperative during these trying times that Europe adhere fervently to the most basic values of liberty, equality and human dignity. It cannot be ignored that many of those entering Europe have value sets vastly different from those we hold, and a dramatic rise in violence towards LGBT+s, women, Jews and others has resulted. Laws protecting individual rights have to be enforced efficiently, and integration into European society has to be subject to the complete acceptance of our values of equality and liberty. There must be zero tolerance towards intolerance and violence.

At the same time, Europe must ensure that people who are really in need for protection receive adequate help. It is important that Europe keeps an open eye for the situation of particularly vulnerable refugees like LGBTI-individuals fleeing from discrimination, persecution, often punishment and sometimes threats of death as at present e. g. in Chechnya, Uganda, Azerbaijan but also increasingly so in Egypt or Tunisia. For these Europe must facilitate the process to be granted permit of residence from humanitarian reasons or asylum.

We call upon the European countries to cooperate and establish a common programme to ensure that these vulnerable refugees, and in particular LGBTI individuals, who flee from discrimination and prosecution, have their asylum request handled in adequate manner wherever in Europe they seek asylum.

In particular we request that all European (EU) countries:
• Review their proceedings for asylum seekers on the basis of sexual orientation and gender identity in order to make sure the routines ensure an adequate and sensible handling
• Develop and follow a common practice for handling LGBTI individuals seeking asylum across the Schengen Area
• Exchange information regarding the LGTBI situation in third countries, and use LGBTI- competence across the boarders
• Ensure the existence of LGBTI-competency in each national asylum chain
• Provide LGBTI-individuals secure stay while processing the asylum request
• To settle LGBTI individuals where there is an LGBTI environment to support them, and that they are secured from religious orthodox and judgemental environments.

Paris, October 8th, 2017